24 Ocak 2011 KPSS Tercihlerinde 6500 Memur Alınacak

24 Ocak 2011 KPSS Tercihlerinde 6500 Memur Alınacak
Kamu kurum ve kuruluşları, Aralık ayında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına göre 6 bin 560 yeni memur alacak.

Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından edindiği bilgiye göre, öğretmenler ile kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlarda bu yılın ilk memur atamaları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen toplam 6.560 kadro ve pozisyon için yeni memur alımında bulunulacak. KPSS’ye katılan memur adayları, 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında belirlenen kadro ve pozisyonlar için ÖSYM Başkanlığının ”www.osym.gov.tr” adresi üzerinden tercih işlemi yapacak.

KİM, NE KADAR MEMUR ALACAK?

2010 yılı Aralık ayındaki KPSS’ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin 1.557’si Bakanlıklarda, 1.693’ü Bakanlıklara bağlı Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde, 431’i Başkanlıklarda, 853’ü üniversitelerde, 932’si de Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Birlik Müdürlüklerinde görev yapacak. Bu yerleştirmede Sağlık Bakanlığı 541, İçişleri Bakanlığı 380, Ulaştırma Bakanlığı 236, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86, Adalet Bakanlığı 83, Dışişleri Bakanlığı 75, Çevre ve Orman Bakanlığı 11, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 5 yeni memur alacak. Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde ise en fazla memur alımını 337 memur ile Gümrük Müsteşarlığı gerçekleştirecek.

Bunu 277 memurla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 213 memurla SHÇEK, 202 memurla Karayolları, 198 memurla da DSİ izleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumunun 164 yeni memur alımında bulunacağı bu yerleştirmede, mahalli idarelerde istihdam edilecek 932 yeni memurun 525’i İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, 58’i de Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde çalışacak. Bu dönemde KİT’lere de 1.094 yeni memur alınacak.

Bu memurların 236’sı Türkiye Elektrik İletim A.Ş, 195’i Toprak Mahsulleri Ofisi, 170’i Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 144’ü de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesinde işe başlayacak. Yeni memurların 529’u lise, 1.698’i 2 yıllık yüksekokul, 4.333’ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

95 DEĞİŞİK KADROYA ATAMA YAPILACAK

Bu yılın ilk memur alımında 95 kadro ve pozisyona atama yapılacak. Yeni memurların 1.273’ü mühendis, 865’i veri hazırlama işletmeni, 428’i hemşire, 331’i bilgisayar işletmeni, 240’ı tekniker, 187’si muhafaza memuru, 169’u psikolog, 161’i enformasyon memuru, 101’i zabıt katibi, 96’sı da şoför olacak.

Sekreterden tahsildara, tren teşkil memurundan yol bekçisine kadar değişik meslek gruplarında yer alacak yeni memurların kadro ve pozisyonları ile buralara yapılacak atama sayıları şöyle: Ambar memuru (101), arama ve kurtarma teknisyeni (98), arşiv memuru (3), aşçı (1), avukat (88), ayniyat memuru (2), bekçi (4), bilet kontrol memuru (10), bilgisayar işletmeni (331), bilgisayar mühendisi (3), biolog (5), çevre mühendisi (3), çocuk eğitimcisi (1), çocuk gelişimcisi (20), çözümleyici (18), dağıtıcı (6), dava takip memuru (18), diyetisyen (29), ebe (60), elektrik mühendisi (2), elektrik- elektronik mühendisi (1), endüstri mühendisi (11), enformasyon memuru (161), fen memuru (1), fizikçi (10), fizyoterapist (98), harita mühendisi (24), hemşire (428), hizmetli (40), hukuk müşaviri (7), icra memuru (35), inşaat mühendisi (57), inşaat teknikeri (2), istatistikçi (7), istidlalci (6), jeofizik mühendisi (18), jeoloji mühendisi (18), kaloriferci (15), kimya mühendisi (2), kimyager (19), kontrol memuru (1), koruma ve güvenlik görevlisi (41), kütüphaneci (13), laborant (3), makina mühendisi (4), manevracı (1), matematikçi (2), memur (893), meteoroloji mühendisi (5), mimar (119), muayene memuru (42), muhafaza memuru (187), muhasebeci (21), mühendis (1.123), mütercim (15), odyolog (5), orman muhafaza memuru (2), öğretmen (12), pedagog (15), peyzaj mimarı (1), programcı (25), psikolog (169), rasatcı (1), restoratör (1), sağlık fizikçisi (12), sağlık memuru (23), sağlık teknikeri (45), sağlık teknisyeni (17), sanat tarihçisi (1), santral memuru (34), satınalma memuru (20), satış memuru (8), sayaç memuru (1), sekreter (33), sosyal çalışmacı (180), sosyolog (11), şehir plancısı (31), şoför (96), tahsildar (8), tapu arşiv memuru (40), teknik ressam (2), tekniker (240), teknisyen (159), teknisyen yardımcısı (7), tercüman (1), topoğraf (1), tren teşkil memuru (6), uzman yardımcısı (12), veri hazırlama kontrol işletmeni (865), veteriner hekim (22), veznedar (13), yol bekçisi (2), yurt yönetim memuru (103), zabıt katibi (101), ziraat mühendisi (2)

MEMUR ALACAK KURULUŞLAR

Yeni memurların istihdam edileceği bazı kamu kuruluşları da şöyle:

KAMU KURULUŞLARI MEMUR SAYISI
————————————- ————

Bakanlıklar 1.557
Adalet Bakanlığı 83
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86
Çevre ve Orman Bakanlığı 11
Dışişleri Bakanlığı 75
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140
İçişleri Bakanlığı 380
Kültür ve Turizm Bakanlığı 5
Sağlık Bakanlığı 541
Ulaştırma Bakanlığı 236
Genel Müdürlük ve Müsteşarlıklar 1.693
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri G.M. 150
Aile ve Sosyal Araştırmalar G.M 2
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 5
Basın Yayın ve Enformasyon G.M 7
Darphane ve Damga Matbaası G.M 2
Devlet Meteoroloji İşleri G.M 9
Devlet Opera ve Balesi G.M 5
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 6
Devlet Su İşleri G.M 198
Dış Ticaret Müsteşarlığı 8
Elektrik İşleri Etüd İdaresi G.M 9
Gümrük Müsteşarlığı 337
Hudut ve Sahiller Sağlık G.M 1
İller Bankası G.M 48
Karayolları G.M 202
Maden Tetkik ve Arama G.M 31
Milli Piyango İdaresi G.M 10
Sivil Havacılık G.M 2
SHÇEK 213
Tapu ve Kadastro G.M 277
Türkiye İş Kurumu G.M 55
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu G.M 116
Başkanlıklar 431
Adli Tıp Kurumu Başkanı 28
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 1
Atatürk Kültür Merkezi 2
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş. 23
Danıştay 11
GAP İdaresi 5
MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol. Tes. İşl. 15
ÖSYM 1
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 1
Sosyal Güvenlik Kurumu 164
Türk Dil Kurumu 5
Türk Patent Enstitüsü 2
Türk Tarih Kurumu 9
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 55
Yargıtay 8
YÖK 3
Yüksek Seçim Kurulu 95
Üniversiteler 853
Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, İl afet ve Acil Durum Müdürlükleri 932
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1.094

"24 Ocak 2011 KPSS Tercihlerinde 6500 Memur Alınacak" için yapılan yorumlar

  1. LEYLA   23/01/2011 at 18:49

    RABBİM HERKESE İŞ NASİP ETSİN. ÖNDE DE BANA ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.