Harran Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

harranuniHarran Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak olan adayların Sağlık Bakanlığına karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığına veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların başvuru bitim tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde biteceğini belgelemeleri zorunludur.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 – 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 – Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 3146994 nolu telefonundan veya bizzat başvurularak öğrenilebilir.

Profesör Doçent Yard. Doç.
Fakülte / Anabilim Dalı Kad.Der. Adet Kad.Der. Adet Kad.Der. Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları ve Öğretimi 5 1
Psikolojik Dan. ve Rehberlik 5 1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Analitik Kimya 1 1 Çevre Kimyası alanında çalışmış olmak
Yeni Türk Dili 3 1
Arap Dili ve Edebiyatı 5 1
Ortaçağ Tarihi 3 1
Hidrobiyoloji 5 1
Anorganik Kimya 1-3 2
Organik Kimya 2 1
Topoloji 2 1 4 1
Yeniçağ Tarihi 2 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı 5 1
Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi 3 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon 3 1
Siyaset ve Sosyal Bilimler 3 1
Hukuk Bilimleri 4 1
Kentleşme ve Çevre Sorunları 3 1
Mali İktisat 4 1
Mali Hukuk 4 1
İktisat Tarihi 4 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hadis 5 1
Kelam 1 1 4 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi 3 1
Termodinamik 1 1
Bilgisayar Bilimleri 5 1
Devreler ve Sistemler Teorisi 4 1

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları 3 1 Gastroenteroloji Yandal Uzmanı Olmak veya bu
alanda en az iki yıl çalışmış olmak
Biyofizik 1 1
Psikiyatri 3 1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Viroloji 1 1
Anatomi 3 1
Biyokimya 5 1
Fizyoloji 1 1 1-2 2
Dölerme ve Suni Tohumlama 5 1
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 1 1
Hayvan Besleme ve Beslenme Hst. 1 1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarım Pol.ve Yay. 3 1
Tarımsal Yapılar ve Sulama 1-2 2
Toprak 1 1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O

Spor Yönetimi Bilimleri 5 1
TOPLAM 7 17 22

Leave a Reply

Your email address will not be published.