Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

akdenizuniAkdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden :

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından yada http://www.akdeniz.edu.tr/personel.htm. adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

1 adet fotoğraf

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

1 adet fotoğraf

BİRİMİ ABD/ASD UNVANI KD ADET
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Psikiyatri Doçent 1 1
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Profesör 1 1
Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Profesör 1 1
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Doçent 1 1
Ziraat Fakültesi Toprak Doçent 1 1
Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme Doçent 1 1
Güzel Sanatlar Fak. Resim Doçent 1 1
Turizm İşl. Ot. Y. O. Profesör 1 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.