Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

amasyauniv1Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden :

Aşağıda Anabilim Dalı ve Bölüm itibariyle unvanı ve şartları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Devlet hizmetlerine girmede aranan şartları taşıyan öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, ekinde öğrenim durumlarını gösterir belge (onaylı sureti), özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icra olunan eserlerini ve bunlara ilişkin dokümanı, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmalarını, doçentlik belgelerini (onaylı sureti); başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesini vermeleri gerekmektedir.( 2 adet fotoğrafla birlikte, 6 takım halinde.)

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların; yabancı dili belirtecekleri dilekçeleri, ekinde öğrenim belgelerini (onaylı), özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte ilgili birimlere vermeleri gerekmektedir.(4 takım dosya ve 2 adet fotoğrafla birlikte.) Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrası 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

Kadrolara müracaat eden adayların “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” hakkındaki Üniversitemiz Senato kararı ile belirlenen koşulları yerine getirmeleri ve belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2 – İlgili dalların gerektirdiği diğer koşullar idarelerce isteklilere duyurulacaktır.

3 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Başvurulan birimlerce yapılacak ön (şekli) incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.

Not : İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Birimi Anabilim Dalı/Bölümü Unvanı Adet Açıklamalar
Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Profesör 1 Tıp Doktoru olmak Anatomi Alanında Tıpta
Uzmanlık Belgesi almış olmak
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi YRD. DOÇ. 1 Türk Dili Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı
alanında eğitim almış ve Romanlarda Tema ve anlatım alanında çalışmaları
olmak
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi YRD. DOÇ. 1 Tarih Eğitimi konusunda eğitim almış ve
Tanzimat Dönemi ile ilgili araştırmalar yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Eğitimi YRD. DOÇ. 1 Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitiminde
Doktora yapmış olmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.