Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

anadoluunivAnadolu Üniversitesi Rektörlüğünden :

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan profesör ve doçentler alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesörlerin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

Profesör (Devamlı Statü):

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Grafik Anasanat Dalı.

Doçent (Devamlı Statü)
:

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı.

Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, Matematiksel Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı, Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı.

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı, Cam Bölümü, Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü, Sinema ve Televizyon Bölümü.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı.

İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı.

Devlet Konservatuvarı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.