Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

ankaraunivANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

ÖN KAYIT KOŞULLARI :

15-19 Haziran 2009 tarihleri arasında müracaatların Enstitüye şahsen yapılması gerekmektedir.

Mülakatlar ve yabancı uyruklu öğrenciler için bilim sınavı 06-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır (Adayın programa kabul edilebilmesi için Mülakat Sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alması zorunludur).

Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi.*

· Yabancı uyruklu öğrenciler lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış ise, Yüksek Lisans için TÖMER Türkçe Dil belgesi koşulu aranmaz.

A-YÜKSEK LİSANS:

Lisans Mezuniyet Belgesi

Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük not sisteminde en az 2.00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).

Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (ÜDS veya KPDS’ den en az 50 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye alınacaktır). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.

ALES (Alanı Anabilim Dallarınca belirlenir) en az 55 olmalıdır.

2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş, sakalsız ve baş açık olmalıdır).

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

B-DOKTORA:

Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi.

Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük not sisteminde en az 3.00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).

Yabancı Dil Belgesi (ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye alınacaktır).

ALES (Alanı Anabilim Dallarınca belirlenir) en az 55 olmalıdır.

2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş, sakalsız ve baş açık olmalıdır).

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

C-BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA:

2009-2010 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüz bünyesindeki “Bütünleştirilmiş Doktora” programlarına öğrenci alınmayacaktır.

D-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER:

Mezuniyet Transkripti (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet).

Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).

ALES Belgesi (son iki yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliği olan eşdeğer belgeler.

· Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yıl içinde TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı sonuç belgesi (Yabancı Uyruklu olup orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez).

Doktora programı için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi ve ayrıca anadilleri dışında (İngilizce, Fransızca veya Almanca) ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL veya benzeri uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurul’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye alınacaktır).

2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş, sakalsız ve baş açık olmalıdır).

Pasaport aslının ve Türkçe çevirisinin onaylı örneği

ÖNEMLİ NOT

— Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim ve iki lisansüstü programda öğrenim yapılamaz

* Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan mezun oldukları üniversitenin tanınıp tanınmadığına dair Enstitümüzce görüş sorulacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

Adres : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Eğitim Bilimleri Fakültesi 3. Blok 3. Kat ATAUM Karşısı ) Cebeci Yerleşkesi Cebeci / ANKARA

Telefon
: 0 (312) 362 99 06 / (5315)-(5316) (Öğrenci İşleri)

Faks : 0 (312) 362 73 97

Web : http://www.egitim.ankara.edu.tr

e-posta : ebens@education.ankara.edu.tr

MÜRACAT TARİHLERİ (YL-DR Programları İçin) : 15-19 Haziran 2009 tarihleri arasında

MÜLAKAT SINAVLARI (YL-DR Programları İçin) : 06-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında

KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI : 07-11 Eylül 2009 tarihleri arasında

YEDEK KONTENJAN KESİN KAYITLARI : 14-16 Eylül 2009 tarihleri arasında

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ 2008-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

ABD BD PROG. KONTENJAN ALES KPDS / ÜDS Aynı Alan Lisans / Yüksek Lisans Diploması Koşulu ABD tarafından belirlenen ÖZEL KOŞULLAR
Türk Yab. EA SÖZ
EKT Güzel Sanatlar Eğitimi Tezli YL 6 1 55 50 Hayır
EKT Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora 4 1 55 55 Evet
EKT Türkçe Eğitimi Tezli YL 6 1 55 50 Hayır Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, yan alanı Türkçe olan lisans
mezunu olma koşulu aranır.
EKT Türkçe Eğitimi Doktora 4 1 55 55 Evet
EKT Yetişkin Eğitimi Tezsiz YL 10 55 Hayır Kamu ve Özel Kuruluşların, Oda ve Sendikaların Eğitim Birimlerinden
birinde çalışmış ya da çalışıyor olma koşulu aranır.
EKT Halk Eğitimi Tezli YL 10 60 50 Hayır ALES (EA) puanının en az 60 olması koşulu aranır.
EKT Halk Eğitimi Doktora 7 60 70 Hayır ALES (EA) puanının en az 60 ve Yabancı Dil puanının en az 70 olması
koşulları aranır.
EP Program Geliştirme Tezli YL 7 2 55 50 Hayır Üniversitelerin MEB’lığı tarafından öğretmenlik alanı olarak kabul
edilen bölümlerinden (4 yıllık lisans) mezun olma koşulu aranır.
EP Program Geliştirme Doktora 2 1 55 55 Evet Yabancı Dil olarak İngilizce zorunludur.
EPH Ölçme ve Değerlendirme Tezli YL 10 55 50 Hayır
EPH Ölçme ve Değerlendirme Doktora 5 55 55 Evet
EPH Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli YL 7 1 65 50 Hayır ALES (EA) puanının en az 65 olması -Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri,
Dil, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları
EPH Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora 4 70 55 Evet ALES (EA) puanının en az 70 olması koşulu aranır
EPH Eğitim Psikolojisi Tezli YL 6 2 55 50 Hayır
EPH Eğitim Psikolojisi Doktora 4 55 55 Hayır Eğitimde Psikolojik Hizmetler, RPD, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Tıp,
Sosyoloji, İletişim ya da Eğitim Bilimleri alanlarında lisans ya da yüksek
lisans derecesine sahip olma koşulu aranır.
EYP Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 20 0 55 Hayır Eğitimle ilgili bir işte 2 yıl çalışmış olma koşulu aranır.
EYP Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezli YL 10 1 55 50 Hayır
EYP Eğitim Yönetimi ve Teftişi Doktora 5 1 55 55 Hayır Eğitim Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Spor Yönetimi gibi
adının bileşenlerinden birinin “yönetim” olduğu programlardan birinden
yüksek lisans diploması almış olma koşulu aranır.
EYP Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli YL 10 1 55 50 Hayır Sosyal Bilimler alanında lisans tamamlamış olma koşulu aranır.
EYP Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Doktora 7 1 55 55 Hayır
İÖ Okul Öncesi Eğitimi Tezli YL 5 55 50 Hayır Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi ya da Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarından mezun olma
koşulu aranır.
İÖ Matematik Eğitimi Tezli YL 5 2 55 50 Hayır
İÖ Yaratıcı Drama Tezsiz YL 25 55 55 Hayır
İÖ Yaratıcı Drama Tezli YL 10 55 55 50 Hayır
ÖE Özel Eğitim Tezli YL 2 55 55 50 Hayır Başvuru Öncesinde Özel
Eğitim ABD Başkanlığı ile görüşme yapılması
-Özel Eğitim, Psikoloji veya eğitim ile ilgili
alanlarda lisans derecesine sahip olma koşulu aranır.
ÖE Özel Eğitim Doktora 4 1 55 55 55 Hayır -Başvuru Öncesinde
Özel Eğitim ABD Başkanlığı ile görüşme yapılması
-Özel Eğitim, Psikoloji veya eğitim ile ilgili
alanlardan mezun olma koşulu aranır.
ÖE Kaynaştırma
Programları
Tezli YL 10 1 55 55 50 Hayır -Başvuru Öncesinde
Özel Eğitim ABD Başkanlığı ile görüşme yapılması
-Özel Eğitim, Psikoloji veya eğitim ile ilgili
alanlarda lisans derecesine sahip olma koşulu aranır.

ÖNEMLİ NOT: Adayın programa kabul edilebilmesi için Mülakat Sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alması zorunludur.

DİĞER PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALINMAYACAKTIR.
———————————————————————-
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı için öğrenci alınacaktır.

Aday başvuruları 22-26 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Durumu uygun olan adayların aşağıda istenen belgelerle birlikte Enstitüye şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Lisans Mezuniyet Belgesi

Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük not sisteminde en az 2.00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı öarnek vermelidir).

ALES (Alanı Anabilim Dallarınca belirlenir) en az 55 olmalıdır.

2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş, sakalsız ve baş açık olmalıdır).

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

MÜRACAT TARİHLERİ : 22-26 Haziran 2009 tarihleri arasında

MÜLAKAT SINAVLARI : 13-17 Temmuz 2009 tarihleri arasında

KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI : 07-11 Eylül 2009 tarihleri arasında

YEDEK KONTENJAN KESİN KAYITLARI : 14-16 Eylül 2009 tarihleri arasında

Adres : A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi 3. Blok 3. Kat ATAUM Karşısı) Cebeci Kampüsü Cebeci/ANKARA

Telefon : 312 – 362 99 06

Fax : 312 – 362 73 97

Web : http://www.egitim.ankara.edu.tr

E-Mail : ebens@education.ankara.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR :

Başvurularda Yukarıda Belirtilen Belgelerin Tamamı Onaylı Olmayan Adayların Başvuruları Kabul Edilmeyecektir.

Adayın programa kabul edilebilmesi için Mülakat Sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alması zorunludur.

Kayıt Yaptıracak Adayların Dikkatine: Yükseköğretim Genel Kurulunun 15/07/2005 tarihli toplantısında, Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık gibi her derecesinde tezli veya tezsiz İkinci öğretim herhangi bir şekilde bir programa kayıtlı olanların aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olmasının ve eğitim–öğretim görmesinin uygun olmayacağına karar verilmiştir. Buna göre ; herhangi bir Lisansüstü programına kayıtlı iken. yeniden bir başka lisansüstü programa başvurulamayacağından, adayların bu kararlara uyması gerekmektedir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN “ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI” KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

PROGRAM KONTENJAN ALES ABD tarafından belirlenen ÖZEL
KOŞULLAR*
Türk EA SÖZ SAY
Türk Dili ve Edebiyatı OÖAÖ / Tezsiz YL 40 55 Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü lisans diplomasına sahip olmak, Başvuru için
ALES/sözel puan türünden en az 55 (ellibeş) almış olmak.
Tarih OÖAÖ / Tezsiz YL 30 55 Tarih Bölümü lisans diplomasına sahip olmak.
Başvuru için ALES /sözel puan türünden en az 55 (ellibeş) almış olmak.
Felsefe Grubu OÖAÖ / Tezsiz YL 20 55 Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji 16
kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) ile Sosyoloji Bölümü (En az 16
kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
lisans diplomasına sahip olmak. Başvuru için ALES/eşit ağırlıklı puan
türünden en az 55 (ellibeş) almış olmak.
Coğrafya OÖAÖ / Tezsiz YL 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Güz
yarıyılında Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Coğrafya Öğretmenliğine öğrenci
alınmayacaktır.
Yabancı Dil (İngilizce) OÖAÖ / Tezsiz YL 10 55 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İngiliz
Dili Bilimi Bölümü lisans diplomasına sahip olmak. Başvuru için ALES/sözel
puan türünden en az 55 (ellibeş) almış olmak.
Matematik OÖAÖ / Tezsiz YL 40 60 Matematik Bölümü, Matematik-Bilgisayar
Bölümü, Matematik Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak. Başvuru için
ALES/sayısal puan türünden en az 60 (altmış) almış olmak.
Fizik OÖAÖ / Tezsiz YL 10 60 Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü
lisans diplomasına sahip olmak. Başvuru için ALES/sayısal puan türünden en
az 60 (altmış) almış olmak.
Biyoloji OÖAÖ / Tezsiz YL 10 55 Biyoloji Bölümü lisans diplomasına sahip
olmak. Başvuru için ALES/sayısal puan türünden en az 55 (ellibeş) almış
olmak.
Kimya OÖAÖ / Tezsiz YL 10 55 Kimya Bölümü ile Kimya Mühendisliği Bölümü
lisans diplomasına sahip olmak. Başvuru için ALES/sayısal puan türünden en
az 55 (ellibeş) almış olmak.

*MEB Talim Terbiye Kurumu’nun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kararına göre ”Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yüksek Öğretim Programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar” dikkate alınarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ NOT: Adayın programa kabul edilebilmesi için Mülakat Sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alması zorunludur.

"Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı" için yapılan yorumlar

  1. Rhea   07/09/2009 at 00:16

    Güzel paylaşım fakat Ankaraya gitmeye niyetim yok :)

  2. ImmorTaLGoD   06/09/2009 at 19:30

    Yoğun bir tempo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.