Antalya Kızılot Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Antalya Kızılot Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

itfaiye2T.C. KIZILOT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlar ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye yönetmeliğinin 15. maddesi yönetmelik hükümleri gereği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği İtfaiye Eri atanma şartlarını taşımak kaydıyla İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADROLAR:

DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET TAHSİLİ
10 İtfaiye Eri 1 E/K Lise Ve Dengi Okuldan Mezun Olmak
9 İtfaiye Eri 1 E/K En az 2 Yıllık Yüksek Okul veya Dengi Okul

BAŞVURU ŞARTLARI:

İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

İtfaiye Eri olarak atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) Fıkrasında belirtilen genel şartlarının yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Lise Ve Dengi Okullar ile Yüksek Okul veya Dengi Okul mezunu olmak.

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş en az 60 puan almış olmak.

6) Sınavın yapıldığı tarih itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak

7) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

8-Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan panosunda yayımlanacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 11/06/2009 tarihinde saat 08.30’da başlayacak ve 11/06/2009 günü mesai bitiminde saat 17:30 ‘da sona erecektir. Başvurular; Manavgat İlçesi, Kızılot Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-Başvuru formu ve Boy-Kilo Tespit Formu (Boş başvuru ve Boy-Kilo Tespit formu örneği Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Numarası olan)

3- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

4- KPSS sonuç belgesi fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

5-Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydının olmadığına ilişkin adli sicil belgesi.

6-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

7-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan

8-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav; Manavgat İlçesi, Kızılot Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binasında 06/07/2009 tarihinde saat: 10:00 ’da İtfaiye Eri adayları Sözlü Sınava alınacaktır.

GİRİŞ BELGESİ FORMU

Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini 03/07/2009 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.

DEĞERLENDİRME:

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınav sonuçları Manavgat İlçesi, Kızılot Belediye Başkanlığının ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.