Bozok Üniversitesi Profesör ve Doçent Alım İlanı

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 – Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıdaki anabilim dallarına profesör ve doçent kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır. 2 – İlanımızla ilgili geniş açıklamalar ve başvuruda istenen belgeler www.bozok.edu.tr web adresinde mevcuttur. Birimi Anabilim Dalı Unvanı Derece Adedi MÜH. – MİM. FAK. Konstrüksiyon ve imalat Profesör 1 1 FEN – EDB. FAK. Fizikokimya Profesör […]

Türkiye İş Kurumu Balıkesir İl Müdürlüğü Bandırma Şube Müdürlüğü Daimi Statüde Özürlü İşçi Alım İlanı

Türkiye İş Kurumu Balıkesir İl Müdürlüğü Bandırma Şube Müdürlüğünden: Aşağıda Belirtilen İşyerine DAİMİ STATÜDE ÖZÜRLÜ İŞÇİ Alınacaktır. Talebe durumu uyanların ilanın Resmi Gazete’ de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, şahsen İşkur İl/Şube Müdürlüklerine veya www.iskur.gov.tr İnternet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Talebi Alan İl Statü Meslek Adı İşgücü Sayısı Eğitim Durumu Aranılan Diğer Nitelikler […]

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Sınavlı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığından: SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI İLE DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR. Müsteşarlığımız taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 ve 9 uncu dereceli kadroda münhal bulunan 10 (on) adet Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için; ÖSYM Başkanlığı tarafından 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 ve 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre sözlü giriş […]

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda ünvanı ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. İstenilen belgeler ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde belirtilmektedir. Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Profesör 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent […]

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent kadroları daimi statüde olup, […]

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 – Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını […]

Ege Üniversites Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Kuruluş Bölüm Anabilim Dalı Unvan Kad. Der. Adet Açıklamalar Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Deri Mühendisliği Profesör 1 1 Deri Mühendisliği konularında Doçentlik unvanını almış ve deneyimli Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Radyofarmasi Profesör 1 1 Radyofarmasi alanında Doçent unvanını almış Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi […]

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar; Profesör kadroları daimi statüde olup, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi, Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) […]

MSB ANT Doğu ve Batı Birimleri İşçi Alım İlanı

Türkiye İş Kurumu Ankara-Çankaya Şube Müdürlüğünden: Aşağıda belirtilen İşyerine DAİMİ STATÜDE İŞÇİ Alınacaktır. Talebe durumu uyanların ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, şahsen İşkur İl/ Şube Müdürlüklerine veya www.işkur.gov.tr. İnternet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Talebi Alan İl Kamu Kuruluşunun Adı Statü Meslek Adı İşgücü Sayısı Eğitim Durumu Çalışacağı Yer Aranan Diğer […]

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. ALINACAK SÖZLEŞMKLİ […]