Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 2009 – 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KONTENJANLARI “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, koşullar, istenilen belgeler, başvuru tarihleri, yeri ve önemli […]

Erciyes Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi:21.04.2009 Toplantı Sayısı: 2009/14 Karar No: 2009/14–03 2009–2010 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanları üzerinde görüşüldü. “Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 2009–2010 EğitimÖğretim yılı “Güz” yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranan koşullar, istenen belgeler, son başvuru tarihi ve yerleri ile […]

Kırıkkale Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, 2009-2010 öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz birimlerine Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar, gerekli belgeler ve kontenjanlar aşağıya çıkarılmıştır. ŞARTLAR: 1-Yatay Geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. 2-Yükseköğretim Kurumlarının ilk sınıfına veya ilk […]

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına;”Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine uygun olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak vasıflar, kontenjan durumları, başvuru tarihi ve gerekli belgelerle ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. A.KOŞULLAR: 1-Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları […]

Iğdır Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

IĞDIR UNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI VE KONTENJANLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjan sayıları aşağıda belirtilmiştir. A- KOŞULLAR 1- Yatay geçişler, […]

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İ.Ö.) programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. A-BAŞVURU KOŞULLARI 1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan […]

Bilecik Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans ve Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemizin yönetmeliklerine uygun olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ve başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir. KOŞULLAR 1. Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programı uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. 2. Birinci […]