Çukurova Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

cukurovaonivÇukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. (Profesör ve doçentler devamlı statüye atanacaktır.)

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgesinin onaylı örneği, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlıyor olmak.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangj bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün, mesai bitimidir, Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük                            :  338 6085 dahili 2304

Ziraat Fakültesi                   :  338 6085 dahili 2114

Mühendislik Mimarlık Fak.   :  338 6085  dahili 2705

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET

NİTELİĞİ

Tıp Fakültesi Aile Hekim. Doçent 1 1
Anatomi Doçent 1 1
Biyokimya Profesör 1 2
Biyofizik Doçent 1 1
Çocuk Cerrahisi Profesör 1 1
Çocuk Sağ. ve Hast. Profesör 1 1 Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalında yandal
Uzm. yapmış olmak
Çocuk Sağ. ve Hast. Profesör 1 1 Pediatrik Allerji-İmminoloji Bilim Dalında
yandal Uzm. yapmış olmak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 1
Fizyoloji Profesör 1 1
Halk Sağlığı Profesör 1 1
İç Hastalıkları Doçent 1 1 Onkoloji Bilim Dalında yandal uzmanlık
yapmış olmak
İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastroentoroloji Bilim Dalında yandal
uzmanlık yapmış olmak.
Kalp ve Damar Cer. Doçent 1 1
Nöroloji Yardımcı Doçent 3 1
Nöroşirurji Yardımcı Doçent 3 1
Patoloji Profesör 1 1
Plast. Rekons. Este. Cer. Doçent 1 1
Psikiyatri Yardımcı Doçent 3 1
Radyasyon Onkolojisi Yardımcı Doçent 3 1
Radyodiagnostik Profesör 1 1
Üroloji Profesör 1 1
Fen Edebiyat Fak. Genel Fizik Doçent 1 1
Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayı. Yardımcı Doçent 3 1
Mühendislik Mimarlık Fak. Uygulamalı Jeoloji Doçent 1 1
Elektrik Makinaları Yardımcı Doçent 3 1
Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Doçent 1 1
Ticaret Hukuku Doçent 1 1
Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 3 1
Su Ürünleri Fak. İşleme Teknolojisi Doçent 1 1
Yetiştiricilik Doçent 1 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.