Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

dokuzeyluluni

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında İngilizce öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca yabancı dile hakim olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler
Tarih Eğitimi Profesör 1 Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış
olmak.
Fransız Dili Eğitimi Doçent 1 Dilbilim alanında doçentliğini almış olmak.
Resim-İş Eğitimi Doçent 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Unvan Adet
Risk Analizi Profesör 1
Almanca Mütercim Tercümanlık Profesör 1
Biyokimya Doçent 2
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 1
Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Unvan Adet
Din Sosyolojisi Profesör 1
Tefsir Doçent 1

İŞLETME FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Unvan Adet
Muhasebe ve Finansman Doçent 1(*)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Unvan Adet
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1
İstatistik Doçent 1
Bütçe ve Mali Planlama Doçent 1
Yönetim ve Organizasyon Doçent 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Unvan Adet
Bilgisayar Donanımı Profesör 1(*)
Bilgisayar Yazılımı Profesör 1(*)
Malzeme Bilimi Doçent 2
Yapı Malzemesi Doçent 1
Ulaştırma Doçent 1
Mekanik (Makine) Doçent 1

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Unvan Adet
Bölge Planlama Doçent 1

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Unvan Adet
Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1
Doğum ve Kadın Hast. Hem. Doçent 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.