Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

dokuzeylulunivDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Hastanesinde giderieri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli 7/157544 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda yer alan ek 1 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralamasına konulmak kaydıyla, sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ MEZUNİYET
HEMŞİRE 4 adet 1.333,74 TL (0-5 YIL) LİSANS (HEMŞİRELİK BÖL)
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 adet 975,21 TL (0-5 YIL) ÖNLİSANS (RADYOLOJİ BÖLÜMÜ)

Başvuruda bulunacakların; * 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşıması, * Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olması, * 2008 yıllarında yapılmış KPSS sınavından ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için * 2008 KPSSP3 sınav sonuç belgesine sahip olması, * I Ocak 1979 Soması doğum tarihli olmak * Nöbet usulü çalışmaya engel bîr durumu olmaması gerekmektedir. * Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak İsteklilerin; Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.deu.edu.ir adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçesi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi, fotokopisi, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikte Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecekrir.Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgelerde www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, ialep edilen belgeler ile birlikte açıklanan “Evrak Teslim Tarihinde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.Göreve Başlama tarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisindedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Adres: DEÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İNCİRALTI/İZMİR Tel: (023214122419-412 24 20

Leave a Reply

Your email address will not be published.