Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

erciyesunivERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

12/06/2009 TARİHLİ SABAH GAZETESİNE YAYINLANMIŞ OLUP SON BAŞVURU TARİHİ: 26/06/2009 CUMA

1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde profesör, doçent ile ayrıca yardımcı doçent alınacaktır.

2-Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

4-Belirtilen şartlan taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır.

5-İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4374916 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

6- Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde yer almaktadır.

7- Ayrıca Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır. 8-Başvuru evraklan geri iade edilmeyecektir.

PROFESÖRLER İÇİN

-Adaylann ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlannın Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolanna başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili birim tarafından kabulü zorunludur.

-Adaylann, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil basan belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalannı kapsayan 6 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENTLER İÇİN

-2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

-Adaylann, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde)) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

-Adaylann ilan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlannın Erciyes Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrolanna başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir.

-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

-Adaylann, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalannı kapsayan 4 takım dosya haricinde ) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-Yardımcı doçent adaylannın Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’ndan 65 puan almalan şarttır.

-Yardımcı doçent adaylan için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince aynca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır

BİRİMİ A.B.D / BÖL. / PRG KADRO UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1
Tıp Fak. Nöruşirurji Profesör 1 1
Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1
Tıp Fak. Mikrobiyoloji Profesör 1 1
Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1
Tıp Fak. Genel Cerrahi Profesör 1 1
Tıp Fak. Üroloji Profesör 1 1
Tıp Fak. İlk ve Acil Yardım Doçent 1 1
Tıp Fak. Adli Tıp Doçent 1 1
Tıp Fak. Kardiyoloji Doçent 1 1
Tıp Fak. Patoloji Doçent 2 2
Tıp Fak. Aile Hekimliği Doçent 1 1
Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 4 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak
ve Sosyal Pediatri Alanında Deneyimli Olmak.
Tıp Fak. İç Hastalıkları Yrd. Doç. 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak ve Onkoloji
Alanında Deneyimli Olmak.
Tıp Fak. İç Hastalıkları Yrd. Doç. 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak ve
Gastroenteroloji Alanında Deneyimli Olmak.
Tıp Fak. İç Hastalıkları Yrd. Doç. 3 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak ve Hematoloji
Alanında Deneyimli Olmak.
Tıp Fak. İç Hastalıkları Yrd. Doç. 4 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak ve Nefroloji
Alanında Deneyimli Olmak.
Tıp Fak. İç Hastalıkları Yrd. Doç. 4 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak ve
Endokrinoloji Alanında Deneyimli Olmak.
Tıp Fak. Radyodiagnostik Yrd. Doç. 4 1 Radyodiagnostik uzmanı olmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.