Erciyes Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

Erciyes Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

erciyesunivENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi:21.04.2009 Toplantı Sayısı: 2009/14
Karar No: 2009/14–03

2009–2010 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanları üzerinde görüşüldü.

“Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 2009–2010 EğitimÖğretim yılı “Güz” yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranan koşullar, istenen belgeler, son başvuru tarihi ve yerleri ile ayrılan kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.
2. Not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az CB, doktorada ise en az BB olmalıdır
3. Yatay geçiş yapacak öğrenci, Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır.
4. Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.
5. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.
6. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz.
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve KKTC’deki lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılamaz.
8. Vakıf üniversitelerinin lisansüstü programlarından yalnızca ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir.
9. Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının her biri için Not Belgesi.
2. Disiplin cezası almadığına dair belge.
3. Öğrenim belgesi.
4. Lisansüstü programına kayıt yaptırdığı zaman kullanılan ALES sonuç belgesi.
5. Başvurular 17–21 Ağustos 2009 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacaktır.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Anabilim Dalı Programı Kontenjan
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans 1
Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans 1
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans 1
Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans 2
.
Doktora 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.