Erzincan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

erzincanunivErzincan Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu daimi statüdedir.

Müracaatta istenilen Belgeler ve Başvuru Yeri
Profesör Kadroları için;

Dilekçe

Özgeçmiş

Yayın Listesi (Başlıca Araştırma Eserleri Belirtilecek)

Doçentlik Belgesi

Doçentlik Yabancı Dil Belgesi

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf ile Birlikte 6 Takım Dosyayı Personel Dairesi Başkanlığına Teslim Edeceklerdir.

Yardımcı Doçent Kadroları için;

Dilekçe (Yabancı Dil Belirtilecek)

Özgeçmiş

Yayın Listesi

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf ile Birlikte Başlıca Araştırma Eserlerini Belirten Liste ile Birlikte 4 Takım Olarak İlgili Birime Teslim Edeceklerdir.

Not: Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde, yabancı dil sınavı yapılacaktır.


Müracaat Süresi İlanımızın yayınlandığı tarihten itibaren(30 Nisan 2009) 15 gündür.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derecesi Açıklama
Genel Kamu Hukuku Profesör 1 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derecesi Açıklama
Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 3 Proje Tabanlı Öğretim Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 1 3 Öznel ve Psikolojik İyi Oluş Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 1 4 Çocuk Suçluluğunun Toplumsal Nedenleri
Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derecesi Açıklama
Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçent 2 3 Örgüt Kültürü Konusunda Doktora Yapmış
Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derecesi Açıklama
Uygulamalı Matematik Yardımcı Doçent 1 4 Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Atom ve Molekül Fiziği Yardımcı Doçent 1 5 XRS Sisteminde Dış Manyetik Etkisi Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Atom ve Molekül Fiziği Yardımcı Doçent 1 5 Doğal Kaynakların Radyoaktiflik Düzeylerinin
Tayini Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Katı Hal Fiziği Yardımcı Doçent 1 5 Osilasyonlu Marangoni Konveksiyonu Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Moleküler Biyoloji Yardımcı Doçent 1 5 cDNA’ların Üretilmesi ve Gen Ekspresyon
Analizi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.