Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı

Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı

galatasaryunivGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında, “Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ne göre alınacak öğrenciler için başvuru şartları ve kontenjanlar ile ilgili bilgiler, yabancı dil sınavı ve mülakat tarihleri ile Lisansüstü Programlarına kesin kayıt tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Lisansüstü Programlar Kontenjan
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 20
Endüstri Mühendisliği Doktora Programı 4
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı
20
Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz
Yüksek Lisans Programı
25
Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
25

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ) VE DOKTORA PROGRAMI:

I- BAŞVURU KOŞULLARI

1- Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların, Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden alınan, mühendislik alanlarında lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2- Endüstri Mühendisliği Doktora programına başvuran adaylar için, Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları şartı aranır.

3- Yüksek Lisans Programlarına ve Doktora Programına başvuran adayların, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal Bölümden en az 70 puan almış olmaları gerekir. GRE (Graduate Record Examination) Sınavı Sayısal Bölümden en az 700 puan alan adaylar ALES yerine sözkonusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.

4- Yüksek Lisans Programına başvuran adayların aşağıda belirtilen yeterli Yabancı Dil Bilgisi koşullarından en az birini sağlamış olmaları gerekir:

TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550 puan, bilgisayar tabanlı sisteminden en az 213 puan, internet tabanlı sisteminden en az 79-80 puan almış olmak,

ÜDS (Fransızca veya İngilizce) (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,

DELF sertifikasına sahip olmak,

KPDS (Fransızca veya İngilizce) (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı)ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,

Enstitü tarafından düzenlenecek olan (Fransızca veya İngilizce) Yabancı Dil Sınavında yeterli başarıyı sağlamış olmak.

5- Doktora Programına başvuran adayların aşağıda belirtilen yeterli Yabancı Dil Bilgisi (İngilizce) koşullarından en az birini sağlamış olmaları gerekir:

TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550 puan, bilgisayar tabanlı sisteminden en az 213 puan, internet tabanlı sisteminden en az 79-80 puan almış olmak,

ÜDS (İngilizce) (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,

KPDS (İngilizce) (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı)ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak.

B- İKİNCİ ÖĞRETİMDE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

I- BAŞVURU KOŞULLARI

1- İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların, Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden alınan, mühendislik, istatistik veya matematik alanlarında lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2- İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal Bölümden en az 55 puan almış olmaları gerekir. GRE (Graduate Record Examination) Sınavı Sayısal Bölümden en az 610 puan alan adaylar, ALES yerine sözkonusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.

3- İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların aşağıda belirtilen yeterli Yabancı Dil Bilgisi (İngilizce) koşullarından en az birini sağlamış olmaları gerekir:

TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550 puan, bilgisayarlı sisteminden en az 213 puan, internet tabanlı sisteminden en az 79-80 puan almış olmak,

ÜDS (İngilizce) (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,

KPDS (İngilizce) (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı)ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,

Enstitü tarafından düzenlenecek olan İngilizce Yabancı Dil Sınavında yeterli başarıyı sağlamış olmak.

C- GEREKLİ BELGELER

I. ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Başvurular için lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da çıkış belgesinin noter tasdikli sureti (yurt dışından alınan diplomalar için YÖK denklik belgesi ile birlikte),

(2) Yüksek Lisans Programlarına başvuracaklar için lisans, Doktora Programına başvuracaklar için lisans ve yüksek lisans not çizelgelerinin (transkript) aslı,

(3) ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesinin noter tasdikli sureti,

(4) Kılık Kıyafet Mevzuatına uygun iki adet vesikalık fotoğraf,

(5) Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti,

(6) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz.

II. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Çıkış Belgesi veya Diplomanın aslı,

(2) ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesinin aslı,

(3) Nüfus Cüzdanı sureti (noter tasdikli),

(4) İkametgah Belgesi,

(5) On adet fotoğraf,

(6) Erkek adayların Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgenin aslı (Bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin başvuruları kabul edilmez.),

(7) Resmi posta pulu (10 adet),

(8) 2009-2010 öğretim yılı öğrenim harcının I. taksidini yatırdığını gösterir banka dekontu.

D. BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Lisansüstü Programlar Tarihler
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
Programına Önkayıt İçin Başvuru Tarihleri
29 Haziran – 17 Temmuz 2009
Endüstri Mühendisliği Doktora Programına
Önkayıt İçin Başvuru Tarihleri
29 Haziran -17 Temmuz 2009
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
Programına Önkayıt İçin Başvuru Tarihleri
29 Haziran – 17 Temmuz 2009
Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz
Yüksek Lisans Programına * Önkayıt İçin Başvuru Tarihleri
29 Haziran – 28 Ağustos 2009
Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde
Tezsiz Yüksek Lisans Programına † Önkayıt İçin Başvuru Tarihleri
29 Haziran – 28 Ağustos 2009
Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavları 10 Eylül 2009
Yüksek Lisans Programları Mülakatları 15, 16, 17 Eylül 2009
Endüstri Mühendisliği Doktora Programı
Yazılı Değerlendirme
11 Eylül 2009
Endüstri Mühendisliği Doktora Programı
Mülakat
15 ve 16 Eylül 2009
Kesin Kayıt ve Derse Yazılma Tarihleri 23, 24, 25 Eylül 2009
Öğretim Yılı Başlangıcı 28 Eylül 2009

Adres: Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34357 – İSTANBUL

* Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılabilmesi için, başvuran adaylar arasından en az 13 adayın değerlendirme sonucunda başarılı bulunması gerekmektedir.

† Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılabilmesi için, başvuran adaylar arasından en az 6 adayın değerlendirme sonucunda başarılı bulunması gerekmektedir.

Not : Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.