Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları İlanı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları İlanı

gaziunivGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI:

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA LES veya ALES PUAN TÜRÜ YAB.UYR .KONT Y.L.+D.
I. Öğretim (Tezli) II. Öğretim (Tezsiz) Normal Öğretim
BİYOLOJİ 25 25 5 Sayısal 4+2
FİZİK 35 16 Sayısal 4+2
İSTATİSTİK 15 6 Sayısal 4+2
KİMYA 35 10 Sayısal 4+2
MATEMATİK 25 10 10 Sayısal 4+2
ELEK. ELEKTR. MÜH. 15 4 Sayısal 4+2
ENDÜSTRİ MÜH. 30 15 7 Sayısal 4+2
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 20 5 Eşit Ağırlık 4+2
İNŞAAT MÜH. 30 40 6 Sayısal 4+2
KİMYA MÜH. 40 20 10 Sayısal 4+2
MAKİNE MÜH. 30 7 Sayısal 4+2
BİLGİSAYAR MÜH. 12 Sayısal 4
MİMARLIK 40 3 Eşit Ağırlık 4+2
MOB. VE DEK. EĞİTİMİ 10 5 5 Eşit Ağırlık 4+2
YAPI EĞİTİMİ 10 10 3 Sayısal 4+2
MAKİNE EĞİTİMİ 55 15 15 Sayısal 4+2
METAL EĞİTİMİ 20 10 Sayısal 4+2
ELEKTRİK EĞİTİMİ 15 10 Sayısal 4+2
END. TEK. EGİTİMİ 10 5 Sayısal 4+2
KAZ. ÇEV. VE TEK. ARAŞ. 15 10 6 Eşit Ağırlık 4+2
TRAF. PLAN. VE UYG. 20 20 EA/Say 4
İLERİ TEKNOLOJİLER 20 Sayısal 4
ÇEVRE BİLİMLERİ 20 20 Eşit Ağırlık 4

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

I. Yüksek Lisans Programı Ön Kaydı İçin:

Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği,

Not dökümünün aslı veya onaylı örneği,

İlgili anabilim dalınca belirlenen LES veya ALES puanını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (LES, ALES veya Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilen diğer sınav sonuçları GRE, GMAT gibi)

Altı adet vesikalık fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

T.C. kimlik numarası,

Başvuru için doldurulması gereken sınav giriş formu ve sınav giriş kimlik kartı Enstitüden temin edilecektir.

Erkek öğrenciler için Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge,

İlgili anabilim dalınca belirlenen yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları),

İlgili Anabilim Dalı’nca istenen diğer belgeler (Referans Mektubu, Portfolya, Niyet Mektubu)

II. Doktora Programı Ön Kaydı İçin:

Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının aslı veya onaylı örnekleri,

Not ortalamalarının yer aldığı Yüksek Lisans not dökümünün aslı veya onaylı örneği,

İlgili anabilim dalınca belirlenen LES veya ALES puanını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (LES, ALES veya Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilen diğer sınav sonuçları GRE, GMAT gibi)

Altı adet vesikalık fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

T.C. kimlik numarası,

Başvuru için doldurulması gereken sınav giriş formu ve sınav giriş kimlik kartı Enstitüden temin edilecektir.

Erkek öğrenciler için Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge,

İlgili anabilim dalınca belirlenen yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları),

İlgili Anabilim Dalı’nca istenen diğer belgeler (Referans Mektubu, Portfolya, Niyet Mektubu)

NOT:

a) Başvuru esnasında, yukarıda belirtilen evraklardan ikişer adet verilmesi gerekmektedir.

b) Lisansüstü programlara müracaatlarda ilgili Anabilim Dalları için hangi Lisans / Yüksek Lisans programlarından mezun olunması gerektiğine dair duyurular Enstitü duyuru panolarında ve Enstitünün web adresinde bulunmaktadır.

c) Anabilim dallarına başvuru kriterlerinde daha önce alınan LES belgesi ile başvuran öğrenciler, anabilim dalının LES puanı ile, ALES belgesi ile başvuran öğrenciler ise anabilim dalının ALES puanı ile başvuracaklardır. Başvurularda, LES ve ALES anabilim dalları puanı arasında herhangi bir ilişkilendirme yapılmayacaktır. Başvuru kriterleri ile ilgili diğer bilgiler Enstitü web sayfasında verilmiştir.

d) Mektup veya E-posta yoluyla yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

e) Ankara dışında bulunan Üniversitelerde görevli araştırma görevlileri Lisansüstü programlara başvuramazlar.

f) Kesin kayıtlar internet üzerinden yapılacağından başvuru sırasında alınan belgeler dışında başka belge istenmeyecektir.

g) Yabancı uyruklu adayların; “ÖĞRENİM” amaçlı ikamet tezkeresi, yaptıkları eğitimin denklik belgesi, Türkçe bildiklerine dair TÖMER’den aldıkları belge, diploma ve not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesini enstitüye ibraz etmeleri gerekmektedir.

h) Haziran 2009 döneminde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler de şartlı başvuruda bulunabilirler.

ı) Sınav başvuru ücreti olarak 60 TL lık ücret Akbank Gazi Bürosu Şubesi 118110 nolu hesaba yatırılacaktır. Banka Dekontu bir nushası başvuru esnasında teslim edilecektir.

ÖN KAYIT, SINAV ve KESİN KAYIT TARİHLERİ

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü:

ÖN KAYIT 08–22 Haziran 2009

MÜLAKAT TARİHLERİ 29–30 Haziran – 1 Temmuz 2009 Yüksek Lisans Tezli+Tezsiz+Doktora Mülakat saatleri ilgili anabilim dalı panolarında ilan edilecektir.

DERS KAYIT TARİHLERİ Daha sonra ilan edilecektir.

ADRES Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüEti Mah. Ali Suavi Sok. No: 15 Kat 5 06570 – Maltepe/ANKARA Tel: 0 312 582 12 00/1232–1234–1235 Internet adresi: www.fbe.gazi.edu.tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.