Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

gaziuniGazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23,25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

( Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği , yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

Birimi Bölümü Abd/Alanı Ünvanı Derece Adet Açıklama
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Dişhekimliği Bilimleri Ağız Diş Çene Hastalıkları ve
Cerrahisi
Profesör 1 1 Seescan TV görüntü analiz
sistemi ve oral kanserler konularında çalışmaları olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Dişhekimliği Bilimleri Ağız Diş Çene Hastalıkları ve
Cerrahisi
Profesör 1 1 Distraksiyon osteogenezisi,
cerrahi yardımlı rapid palatal ekspansiyon ve laser doppler flowmetry
konularında çalışmaları olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Dişhekimliği Bilimleri Diş Hastalıkları ve Tedavisi Profesör 1 1 Adeziv restoratif materyallerin
mekanik, fiziksel ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi alanında
çalışmaları olmak
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Kimya Doçent 1 1 Farmasotik Kimya alanında
çalışmaları olmak
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent 1 1 Elektrokimyasal
Mikroekstraksiyon alanında çalışmış olmak
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasotik Teknoloji Profesör 1 1 Farmasotik Teknoloji alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Doçent 1 1 Gıda Biyoteknolojisi alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Doçent 1 1 Moleküler Hücre Biyolojisi
alanında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Doçent 1 1 Bakteriyoloji alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Doçent 1 1 Kültür Sosyolojisi alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Doçent 1 1 Din, Bilgi ve Kültür Sosyolojisi
alanında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
konusunda çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Tarih Doçent 1 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi alanında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Tarih Doçent 1 1 Orta Asya Türk Tarihi alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Doçent 1 1 Atom Molekül Fiziği alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Doçent 1 1 Katıhal Fiziği alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Matematik Profesör 1 1 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
alanında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik İstatistik Doçent 1 1 Zaman Dizileri alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Kimya Profesör 1 1 Katodik Korozyon ve Çevre
alanında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Kimya Doçent 1 1 Analitik Kimya alanında
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 3 1 İngiliz Dili Eğitiminde
bilgisayar ve multimedya destekli dil eğitimi alanında çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi
Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Hidrobiyoloji alanında
çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi
Fizik Eğitimi Doçent 1 1 Nükleer Fizik alanında
çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Türk Müziği ve Ud konusunda
çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Müzik Teknolojileri ve Çello
konusunda çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Müzik Kuramları ve Viyola
konusunda çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Profesör 1 1 Atatürk İlkeleri ve Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi alanında çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında
çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Yarı İletken Aygıtlar alanında
çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Matematiksel Düşünme alanında
çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Geometri, Manifoltlar ve Holbit
Teorisi konularında çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türkiye Türkçesi alanında
çalışmaları olmak
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Teftişi
Planlaması ve Ekonomisi
Doçent 1 1 Eğitim Yönetimi alanında
çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 İnsan Kaynakları ve Yeni Kamu
Yönetimi alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme İşletme Profesör 1 1 Muhasebe alanında çalışmaları
olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme İşletme Doçent 1 1 Muhasebe Standartları alanında
çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat İktisat Profesör 1 1 Makroiktisat ve Alternatif Para
Politikaları alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat İktisat Doçent 1 1 Mikroiktisat alanında
çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat İktisat Profesör 1 1 Makroiktisat, Bilim ve İktisat
Felsefesi alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Profesör 1 1 Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Doçent 1 1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Siyasi Tarih ve Ermeni Meselesi
alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Siyasi Tarih ve Eski Sovyet
Coğrafyası alanında çalışmaları olmak
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Doçent 1 1 Medya etkileri, içerik analizi
ve haber çözümlemeleri alanında çalışmaları olmak
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Doçent 1 1 Basın Dili alanında çalışmaları
olmak
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doçent 1 1 Siyasal iletişim alanında
çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Sanal Gerçeklik alanında
çalışmış olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Doçent 1 1 Deneysel Betonarme konusunda
çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Termoelastik Cisimlerin Mekaniği
alanında çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 İnşaat mezunu ve zemin dinamiği
konusunda çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 Kentsel ulaşım konusunda
çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 Tarihi binaların yapısal analizi
alanında çalışmaları olmak
Yabancı Diller Yüksekokulu (Almanca)   Yardımcı Doçent 3 1 Yurtdışı deneyimi olmak
Yabancı Diller Yüksekokulu (Çince)   Yardımcı Doçent 3 1 Eski Çinceden çeviri konusunda
deneyimli olmak

Leave a Reply

Your email address will not be published.