Gaziantep Sakçagözü Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Gaziantep Sakçagözü Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

itfaiye1Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Sakçagözü Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan unvan, derece, sınıf ve sayısı belirtilen itfaiye eri kadrolarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
G.İ.H İtfaiye Eri 11 4 E/K Lise ve dengi okul mezunu olmak

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2- Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

3- Lise ve dengi okul mezunu olmak

4- Tartılma ve ölçülme : aç karnına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1.67 cm, bayanlarda en az 1.60 boyunda olmak ve boyun 1 m.den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +, – ) 10 kg.dan fazla fark olmamak

5- Sağlık yönünden itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak

6- KPSS-2008 Sınavından en az 55 puan almış olmak.

Başvuru Yeri : Sakçagözü Belediye Başkanlığı, Nurdağı / GAZİANTEP

Başvuru Tarihi : Başvurular 08.06.2009 Pazartesi günü saat 08.30 ile 09.06.2009 Salı günü saat 17.00 arasında yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER :

a) KPSS-2008 sınav sonuç belgesi

b) T.C. Kimlik fotokopisi

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

d) Diploma fotokopisi

e) Sabıka kaydının olmadığına dair belge

f) Askerliğini yapmış olmak yada tecilli olmak

g) Dilekçe

SINAV YERİ ve ZAMANI :

Sınav, Sakçagözü Belediye Başkanlığında 10.06.2009 Çarşamba günü saat 10.00’da sözlü olarak yapılacaktır.

SINAV (MÜLAKAT) KONUSU :

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ve İlgili Temel Mevzuatı

e) Genel Kültür

DEĞERLENDİRME :

– İlan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

– Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, değerlendirme sonucunda 70 puanın üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. En yüksek puandan başlamak üzere, atama yapılacak kadar asil ve yedek aday sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Başarı notu sözlü sınav ile KPSS Puanının ortalamasına göre belirlenecektir

İLANEN DUYURULUR

Leave a Reply

Your email address will not be published.