Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

hacettepeunivHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2009-2010 Öğretim Yılı Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü lisansüstü eğitim programlarına;

Yüksek Lisans için 8 ; (+2 yabancı uyruklu)

Doktora için 10; (+2 yabancı uyruklu) öğrenci alınacaktır.

Başvuru Tarihi: 8 Haziran – 19 Haziran 2009

Mülakat Tarihleri: 06.Temmuz.2009

A)Müracaat İçin İstenen Belgeler

1. 1 adet fotoğraf

2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin, fotokopisi

3. Mezuniyet derecesini gösterir not çizelgesi (Transkript)

4. ALES Sonuç Belgesi

ALES Sözel puan türünden en az 55 puan

B) Yabancı Dil Giriş Sınavlarında İstenen Puanlar

Sınav Türü Yüksek Lisans Adayları İçin Doktora/Sanatta Yeterlilik Adayları İçin
TOEFL (Comp. based) 163 197
TOEFL IBT 64 70
IELTS 5,5 6,0
CPE C B
ÜDS 60 70
KPDS 60 70

Leave a Reply

Your email address will not be published.