Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

hacettepeunivHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemizde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Pozisyon ve Sayıları

Hemşire 42

Diyetisyen 1

Sağlık Teknikeri (Anestezi Bölümü) 2

Sağlık Teknikeri (Acil Bakım Teknikerliği) 6

Büro Personeli (Lisans) 2

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

(4) 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşlarda belirlenen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,

(8) Şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

(1) Hemşirelik Pozisyonları İçin; Hemşirelikte 4 Yıllık Lisans mezunu olmak,

(2) Diyetisyen Pozisyonu İçin; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak,

(3) Sağlık Teknikerliği Pozisyonları İçin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü ve Acil Bakım ve Ambulans Teknikerliği Bölümü mezunu olmak,

(4) Büro Personeli (Lisans) Pozisyonları İçin; 4 Yıllık Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi alanlarından birinden mezun olmak,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

(1) Ön lisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavında KPSSP93 puan türüne, lisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, özgeçmiş, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(4) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.tr web adresinde yayınlanacaktır.

(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe.com.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

12/06/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published.