Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı

Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı

hacettepeunivHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2009 – 2010 GÜZ DONEMİ KONTENJANLARI

PROGRAM YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SAN.YET. LES- ALES
TC Uyruklu Yabancı TC Uyruklu Yabancı
Asıl Yedek Asıl Yedek Asıl Yedek Asıl Yedek
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dilbilimi 6 3 1 1 4 2 1 1 SÖ,SA,EA
Alman Edebiyatı 6 3 1 1 4 2 1 1 SÖ,SA,EA
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 6 3 1 1 3 1 1 1
Antropoloji 7 3 3 1 SÖ,SA,EA
Arkeoloji 10 5 2 1 5 2 1 1 EA
Bilgi ve Belge Yönetimi 10 5 5 2 5 2 3 1 SÖ,EA
Felsefe 10 5 1 1 5 2 1 1
Fransız Dili ve Edebiyatı 6 3 1 1 4 2 1 1
İngiliz Dilbilimi 10 5 1 1 5 2 1 1 SÖ,SA,EA
İngiliz Dili ve Edebiyatı 10 5 5 2 SÖ,SA,EA
İngiliz Kültür Araştırmaları 10 5 5 2 SÖ,SA,EA
İngilizce Mütercim-Tercümanlık 12 6 1 1
Psikoloji (1)
Sosyal Psikoloji 5 2 3 1 EA
Gelişim Psikoloji 5 2 EA
Klinik Psikoloji 4 2 EA
Sanat Tarihi 10 5 2 1 5 2 2 1 SÖ,EA
Sosyoloji 12 6 2 1 7 3 2 1 SÖ,SA,EA
Tarih 10 5 2 1 5 2 2 1 SÖ,EA
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı 10 5 5 2 10 5 3 1
Türk Dili 10 5 5 2 10 5 3 1
Türk Halk Bilimi 10 5 5 2 10 5 3 1
Yeni Türk Edebiyatı 10 5 5 2 10 5 3 1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri (1)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 12 6 3 1 5 2 2 1 EA
Eğitim Programları ve Öğretim 10 5 2 1 7 3 1 1 EA
Eğitim Yön Tef. Plan.ve Ekonomisi 10 5 6 3 EA
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği (2) 15 7 EA
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 10 5 5 2 EA
İlköğretim 15 7 8 4 EA
Okulöncesi Eğitimi 10 5 5 2 EA
Yabancı Diller Eğitimi
Alman Dili Eğitimi 4 2 3 1 4 2 3 1
Fransız Dili Eğitimi 6 3 2 1 4 2 2 1
İngiliz Dili Eğitimi 7 3 2 1 4 2 2 1
Güzel Sanatlar Fakültesi (4)
Grafik 7 3 1 1 5 2 1 1
Heykel 10 5 5 2 5 2 2 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 6 3 2 1 2 1 2 1
Resim 10 5 2 1 5 2 1 1
Seramik 8 4 2 1 7 3 2 1
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku
Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans
2.Öğretim (6)
30 15 10 5 SÖ,EA,SA
İktisadi ve idari Bilimler
Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri 5 2 1 1 2 1 1 1 EA
İktisat 25 12 3 1 12 6 3 1 EA
İşletme 13 6 EA
Muhasebe Finans 10 5 EA
Pazarlama 6 3 EA
Sayısal Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (3) 30 15 EA
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (3) 80 40 EA
Turizm 6 3 EA
Yönetim Org.ve Örg. Davranış 10 5 EA
Üretim Yön. ve Say. Yön. 10 5 EA
Maliye 5 2 2 1 5 2 2 1 EA
Maliye Tezsiz Yüksek Lisans (5) 25 12 5 2 EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 5 2 1 1 3 1 1 1 EA
Siyaset Bilimi 15 7 1 1 7 3 1 1 EA
Sosyal Hizmet 10 5 2 1 3 1 1 1 SÖ,SA,EA
Uluslararası İlişkiler (7) 10 5 2 1 EA
İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri 10 5 2 1 SÖ,SA,EA
Konservatuvar(4)
Bale
Bale Dansçılığı 5 2
Koreoloji 3 1
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kompozisyon 1 1 1 1 1 1
Orkestra Şefliği 2 1
Müzikoloji 4 2
Opera 2 1 2 1 1 1 1 1
Piyano
Piyano 3 1 2 1 3 1 2 1
Korrep. Ve Bale 2 1 1 1
Arp 2 1
Tiyatro 2 1 1 1
Yaylı Çalgılar
Viyola 3 1 1 1 3 1 1 1
Keman 3 1 1 1 3 1 1 1
Kontrabas 3 1 1 1 3 1 1 1
Viyolonsel 3 1 1 1 3 1 1 1
.
İnsan Hakları 10 5 1 1 5 2 1 1 EA


1
– Yabancı dil İngilizce olmalıdır.

2– II. Öğretim olarak yürütülmektedir.

(kredi başına 200 TL. ücret alınmaktadır.)

Bu bilim dalına başvurmak için en az üç

takvim yılı eğitim kurumlarında öğretmen,

yönetici (müdür,müdür yardımcısı),Bakanlık

merkez ya da taşra örgütlerinde yönetici

ya da denetçi (müfettiş) olarak çalışmış olmak.

3
– II.Öğretim olarak yürütülmektedir.

(kredi başına 250 TL. ücret alınmaktadır.)

4– LES/ ALES belgesi aranmamaktadır

5– II. Öğretim olarak yürütülmektedir.

(kredi başına 100 TL ücret alınmaktadır.)

6– II. Öğretim olarak yürütülmektedir.

(kredi başına 150 TL ücret alınmaktadır.)

7– Eğitim dili İngilizcedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.