Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

hataymustafakemalunivMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak aşağıda belirtilen elemanlar alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1-) Profesör kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.

2-) Profesörlüğe başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) takım halinde, başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

3-) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan 4 (Dört) takım başvuru dosyalarını ve nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe müracaat eden tüm adaylar yabancı dil sınavına girecek olup sınav tarihi birimlerce daha sonra ilan edilecektir.

4-) Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

5-) Yanlış beyanda bulunanların, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6-) Erkek Adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Sınav yeri, günü ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler başvurulara göre ilgili birimden veya aşağıda yazılı telefon numarasından bizzat öğrenilebilir.

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

DUYURULUR

Rektörlük : 0-326-2213317-18-19

Eğitim Fakültesi : 0-326-2213315

Fen Edebiyat Fakültesi : 0-326-2455866

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER ADEDİ NİTELİĞİ

Fen Edebiyat Fak. Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1 Yarı iletken kristallerin büyütülmesi, elektriksel ve optik karakte. konusunda çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fak. Tarih Ortaçağ Tarihi Yrd.Doç. 4 1 Ortaçağda Antakya tarihi çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fak. Kimya Analitik Kimya Yrd.Doç. 3 1 Biyodizel üretimi ve biyodizel özelliklerinin analitik yöntemlerle araştırılması konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fak. Bil.ve Öğr.Tek.Eğit. Bil.ve Öğr.Tek.Eğit. Yrd.Doç. 3 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

NOT: ilanımız 03.06.2009 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlanmıştır

Leave a Reply

Your email address will not be published.