Kahramanmaraş Kanlıkavak Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Kahramanmaraş Kanlıkavak Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

itfaiyeKANLIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN İLAN

5393 sayılı Belediye Kanunun 51 inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mahalli İdarelere İlk Defa Alınacaklara Dair Sınav Yönetmeliği”, 21.10.2006 tarihli 26326 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “ belediye İtfaiye Yönetmeliğinin gerektirdiği hükümlere uygun olarak, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olanlardan, aşağıdaki genel ve özel şartlarla İlk defa İtfaiye Memurluğuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.

Belediyemize aşağıda unvan, derece ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri Alım İlanı

UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADETİ CİNSİYETİ
9447 GİH İtfaiye Eri 14 2 Erkek/Kadın

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

1- 657 Sayılı devlet memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2- 2008 yılında KPSS Sınavına girmiş ve KPSS3, KPSS93, KPSS94 puan türünden GİH Kadroları İçin 100 tam puan üzerinden en az 50 ve üzeri puan almış olmak.

3- Alınacak olan kadrolardan GİH sınıfı için Lise ve Dengi Okul mezunu ve Önlisans Mezunu olmak.

4- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (Yada terhis veya tecil belgesi onaylı sureti)

5- Tüm Kadrolar için memuriyete engel olmadığını gösterir salık raporu,

6- Çıplak ayakla olmak kaydıyla en az Erkek Adaylar için 1,66 cm , kadın adaylar için 1,60 cm boyunda olmak 1m. den fazla olan kısmıyla kilo arasında (+ ve-) 10kg. dan Eksik ya da fazla olmamak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 15/06/2009 Pazartesi günü başlayıp 30/06/2009 Salı günü saat 17,00 da sona erecektir. Başvurular Kanlıkavak Belediyesi Göksun/ KAHRAMANMARAŞ Adresine şahsen yapılacak olup, posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı Sureti. ( T.C. Kimlik Numaralı)

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi

3- Son altı ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.

4- KPSS sonuç belgesi veya ilgili kurumca onaylı sureti.

5- Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yüz Kızartıcı Suç İşlemediğine İlişkin Adli Sicil Kaydı.

6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Terhis veya tecil belgesi ya da onaylı sureti)

7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına ilişkin beyanı.

SINAV YERİ, SAATİ VE KOŞULLAR

1- Sözlü mülakat sınavı 01/07/2009 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 da Kanlıkavak Belediyesi Toplantı Odasında yapılacaktır.

2- Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav konuları, T.C Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi, 657 Sayılı D.M.K. , Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuattan olacaktır.

3- Sözlü sınav öncesinde adaylar Göksun 1 Nolu Salık Ocağı Tabipliğine başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptıracaktır. Boy ve Kilo tespit formu olmadan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuran adaylar yukarıda belirtilen tarih, saat ve yerde sözlü sınav komisyonu huzurunda sözlü sınava tabi tutulacaklardır. İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalamasının (kurum başarı puanının) % 50’si ile KPSS puanının %50’sinin toplamı giriş notunu belirler. Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediye ilan panosunda. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday olarak belirlenir. Ayrıca sözlü sınava giren adaylara sınavın sonucu yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan memuriyete atanmaları için gerekli belgeler istenir. Asil adaylardan tebligatta belirtilen süre içinde başvuru yapılmadığı taktirde puan sırasına göre yedek aday çağırılır

Leave a Reply

Your email address will not be published.