Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

sutcuimamunivKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler;

1 – Bölüm, Anabilim Daimi belirten başvuru dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, Lisans diploması fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durum belgesi ve yeni tarihli sabıka kaydı, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, Profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

Birimi Unvan K/D Adet Niteliği
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Toprak Profesör 1 1 Toprak Kimyası konusunda çalışmış olmak.
Entomoloji Doçent 2 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye Coğrafyası Profesör 1 1
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doçent 2 1
Orta Çağ Tarihi Doçent 2 1
Yakın Çağ Tarihi Doçent 2 1 Osmanlı Sosyal Tarihi konusunda çalışmış
olmak.
Genel Fizik Doçent 2 1
Katıhal Fiziği Doçent 2 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 2 1
Yönetim ve Organizasyon Doçent 2 1
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Yapı Doçent 2 1
Geoteknik Doçent 2 1
ORMAN FAKÜLTESİ
Odun Mekaniği ve Teknolojisi Doçent 2 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.