Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

sutcuimamunivKAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına;”Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine uygun olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak vasıflar, kontenjan durumları, başvuru tarihi ve gerekli belgelerle ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

A.KOŞULLAR:

1-Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

2-Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.

3-Üniversitemize T.C uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilir.

4-Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin; ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması, gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az %60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden en az 2.00 olması gereklidir. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin ayrıca öğretim yılı sonu itibariyle ilk % 10’a girmeleri gerekir.

5-Yükseköğretim kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin; ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması, son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az %65 veya eşdeğer olması, son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 veya eşdeğeri olması gereklidir.

6-Müracaatların kontenjandan fazla olması halinde sıralama, ön lisans ve lisans programlarında, adayların kayıtlı oldukları o kurumdaki genel not ortalaması dikkate alınarak yapılır, eşitlik halinde Yükseköğretim kurumuna girerken elde ettikleri ÖYS puanı dikkate alınır.

7-Halen bir Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir Yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

8-Üniversite içinden yapılacak geçiş başvuruları da yukarıdaki esaslara göre yapılır.

9-Vakıf Yükseköğretim Kurumları’dan geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler.

B.GEREKLİ BELGELER:

1-Başvuracağı programı belirten dilekçe

2-Not belgesi(Transkript):Geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı okuduğu bütün derslerden aldığı notların genel akademik ortalamasını gösteren belge (aslı).

3-Disiplin cezası almadığını belirten belge ile adayın halen kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumundan temin edeceği öğrenci belgesinin aslı.

4-Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait onaylı ÖSYS sonuç belgesi.

5-Adayın ayrılacağı Yükseköğretim kurumunun eşdeğer eğitim programı olduğunu gösteren ders içerikleri.

6-İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin resmi belge.

7- Not değerlendirme sistemi.

C.BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvurular; bütün belgeler süresi içinde tamamlanmış olarak Üniversitemiz Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi : 01 Eylül 2009

Tıp Fak. Son Başvuru Tarihi : 21 Ağustos 2009

NOT:

-Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin listesi Üniversitemiz Web sitesinde ilan edilecektir.

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNDEN (GATA) AYRILAN VE ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİNDE EĞİTİMİNE DEVAM ETMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİNDE AŞAĞIDAKİ ESASLAR DİKKATE ALINACAKTIR.

1- Eğitime devam etmek isteyen öğrenci kontenjanının yatay geçiş kontenjanı kadar olması,

2- 6. sınıfa başlamamış olması,

3- Başvuruların yatay geçiş başvuruları için belirlenen süre içinde olması

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR 2. SINIF 2009-2010 3. SINIF 2009-2010 4. SINIF 2009-2010 5.SINIF 2009-2010
3.Y.YIL 5.Y.YIL 7.Y.YIL 9.Y.YIL
FEN-EDEB. FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edb. 2 2 2
Türk Dili ve Edb.(İ.Ö.) 2 2 2
Tarih 2 2 2
Tarih (İ.Ö.) 2 2 2
Coğrafya 2 2 2
Coğrafya (İ.Ö.) 2 2 2
Fizik 2 2 2
Fizik (İ.Ö.) 2 2 2
Kimya 2 2 2
Kimya (İ.Ö.). 2 2 2
Biyoloji 2 2 2
Biyoloji (İ.Ö.) 2 2 2
Matematik 2 2 2
Matematik (İ.Ö.) 2 2 2
İKT.VE İDR.BİL.FAK.
İşletme 2 2
İşletme (İ.Ö.) 2 2
İktisat 2 2 2
İktisat (İ.Ö.) 2 2 2
Kamu Yönetimi 2 2
Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 2 2
MÜH. ve MİM. FAK.
Elek.-Elektronik M. 2 2 2
Elek.Elektronik M.(İ.Ö.) 2 2 2
Tekstil Müh. 2 2
Tekstil Müh. (İ.Ö.) 2 2
İnşaat Mühendisliği2 2
Jeoloji Mühendisliği 2
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği 2 2
Orman Endüstri Müh. 2 2
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat 2 2 2
TIP FAKÜLTESİ
Tıp 2 2
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ziraat Mühendisliği
Gıda Mühendisliği 2 2
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Matematik Öğr. 2
Bilgisayar ve Öğr. Tekn.Öğrt. 2 2
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik 2 2
Ebelik 2 2
BEDEN EĞ. ve SPOR Y.O.
Beden.Eğ.ve Spr.Öğr. 2 2
MESLEK YÜKSEK
OKULLARI
2.SINIF 2009-2010
3.YARIYIL
K.MARAŞ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Elektrik 2
Elektrik (İ.Ö.) 2
Tekstil 2
Tekstil (İ.Ö.) 2
Makine 2
Makine (İ.Ö.) 2
İşletme 2
İşletme (İ.Ö.) 2
Muhasebe 2
Muhasebe (İ.Ö.) 2
Endüstriyel Elektronik 2
Endüstriyel Elektronik (İ.Ö.) 2
Pazarlama 2
Pazarlama (İ.Ö.) 2
Bil.Tek.ve Prog. 2
Bil.Tek.ve Prog. (İ.Ö.) 2
Büro Yön.ve Sek. 2
Büro Yön.ve Sek.(İ.Ö.) 2
Truzim ve Otel İşl. 2
Otomotıv 2
Otomotıv (İ.Ö) 2
İnşaat 2
El Sanatları (İ.Ö.) 2
Doğalgaz ve Boru Hatları
Teknolojisi
2
İklimlendirme ve Soğutma 2
AFŞİN MESLEK
YÜKSEKOKULU
İşletme 2
İşletme (İ.Ö.) 2
Muhasebe 2
Muhasebe (İ.Ö.) 2
Büro Yön.ve Sek. 2
Büro Yön.ve Sek.(.İ.Ö.) 2
Elektrik 2
Bilgisayar Tek.ve Prog 2
Pazarlama 2
ANDIRIN MESLEK
YÜKSEKOKULU
Mobilya ve Dek. 2
Fidan Yetiştirme 2
Bil.Tek.ve Prog. 2
PAZARCIK MESLEK
YÜKSEKOKULU
İşletme 2
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK Y.OKULU
Tıbbi Laboratuvar 2
Tıbbi Dök.ve Sek. 2
Yaşlı Hizmetleri ve Bakımı 2
Çocuk Gelişimi 2
Anestezi 2
ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik 2
End.Elektronik 2
Bil.Tek.ve Prog. 2
Bil.Tek.ve Prog.(İ.Ö.) 2
Ter.Sant.Enerji Üretimi 2
Ter.Sant.Enerji Üretimi (İ.Ö.) 2
Ter.Sant.Makineleri 2
Ter.Sant.Makineleri (İ.Ö.) 2
Ter.Sant.Mak.(İ.Ö) 2
Makine 2
Otomotiv 2
İşletme 2
İşletme (İ.Ö.) 2
Muhasebe 2
Muhasebe (İ.Ö.) 2
Büro Yön.ve Sek 2
Büro Yön.ve Sek.(İ.Ö) 2
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bil.Tek.ve Prog. 2
Bil.Tek.ve Prog.(İ.Ö.) 2
Muhasebe 2
Muhasebe (İ.Ö.) 2
İşletme 2
İşletme (İ.Ö.) 2
Harita Kadastro 2
e-Ticaret 2
Organik Tarım 2
Bankacılık ve Sigortacılık 2
İSLAHİYE MYO
Bağcılık 2
Muhasebe 2
Muhasebe (İ.Ö.) 2
İşletme 2
İşletme (İ.Ö.) 2

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMLER-PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Başvuru Yapabilecek

Bölüm/Program Yarıyılı Kont. Bölüm/Program
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Elek.Elektronik Müh. 3 1 Tekstil Müh.1.Ö
Elek.Elektronik Müh. 2.Ö 3 1 Tekstil Müh.2.Ö
Jeoloji Müh. 3 2 İnşaat Müh.1.Ö
Tekstil Müh. 3 2 Elek.Elektr.Müh. 1.Ö
Tekstil Müh. 3 2 Elek.Elektr.Müh. 2.Ö
Tekstil Müh.2.Ö 3 2 Elek.Elektr.Müh. 2.Ö
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji 3 1 Ziraat Fak.Gıda Müh.
Kimya 3 2 Fen Edb.Fak.Fizik
Kimya 3 2 Fen Edb.Biyoloji
Fizik 3 1 Fen Edb. Matematik
SAĞLIK YÜKSEK OKULU
Ebelik 3 2 Hemşirelik
Ebelik 4 2 Hemşirelik
Hemşirelik 3 2 Ebelik
Hemşirelik 4 2 Ebelik
GÖKSUN M.Y.O.
İşletme 3 2 Muhasebe
İşletme 3 2 Bankacılık ve Sig.
İşletme 3 2 e-Ticaret
Muhasebe 3 2 İşletme
Muhasebe 3 2 Bankacılık ve Sig.
Muhasebe 3 2 e-Ticaret
Bankacılık ve Sig. 3 2 İşletme
Bankacılık ve Sig. 3 2 Muhasebe
Bankacılık ve Sig. 3 2 e-Ticaret
e-Ticaret 3 2 İşletme
e-Ticaret 3 2 Muhasebe
e-Ticaret 3 2 Bankacılık ve Sig.
İşletme 2.Ö 3 2 Muhasebe 2.Ö
Muhasebe 2.Ö 3 2 İşletme 2.Ö
ISLAHİYE M.Y.O.
İşletme 3 2 Muhasebe 1.Ö
İşletme 2.Ö. 3 2 Muhasebe 2.Ö
Muhasebe 1.Ö 3 2 İşletme 1.Ö
Muhasebe 2.Ö. 3 2 İşletme 2.Ö
AFŞİN M.Y.O.
İşletme 3 2 Muhasebe
İşletme 3 2 Pazarlama
Muhasebe 3 2 Pazarlama
Kahramanmaraş M.Y.O.
İşletme 1-2.Ö. 3 2 Muhasebe
Muhasebe 1-2.Ö. 3 2 İşletme
Makine 1-2.Ö. 3 2 Otomotiv
Otomotiv 1-2.Ö. 3 2 Makine
End.Elektronik 1-2.Ö. 3 2 Elektrik
Elektrik 1-2.Ö. 3 2 End.Elektronik
Doğalgaz ve B.Hatları 3 2 İklimlendirme ve Soğ.
İklimlendirme ve Soğ. 3 2 Doğalgaz ve B.Hatları
ELBİSTAN M.Y.O
Elektrik 3 2 End.Elektronik
Elektrik 3 2 Termik.Sant.Enerji.Üret.
Elektrik 3 2 Termik.Sant.Enerji.Üret.2.Ö
End.Elektronik 3 2 Elektrik
End.Elektronik 3 2 Termik.Sant.Enerji.Üret.
End.Elektronik 3 2 Termik.Sant.Enerji.Üret.2.Ö
Makine 3 2 Termik Sant.Makineleri
Makine 3 2 Termik Sant.Makineleri 2.Ö.
Makine 3 2 Otomotiv
Otomotiv 3 2 Termik Sant.Makineleri
Otomotiv 3 2 Termik Sant.Makineleri 2.Ö.
Otomotiv 3 2 Makine
Termik.Sant.Enj.Üret. 3 2 Elektrik
Termik.Sant.Enj.Üret. 3 2 Endüstriyel Elektronik
Termik Sant.Mak. 3 2 Makine
Termik Sant.Mak. 3 2 Otomotiv
Muhasebe 3 2 İşletme
Muhasebe 3 2 İşletme 2.Ö.
Muhasebe 3 2 Büro Yönetimi ve Sekr.
Muhasebe 3 2 Büro Yönetimi ve Sekr.2.Ö.
İşletme 3 2 Muhasebe
İşletme 3 2 Muhasebe 2.Ö.
İşletme 3 2 Büro Yönetimi ve Sekr.
İşletme 3 2 Büro Yönetimi ve Sekr.2.Ö.
Büro Yön.ve Sekr. 3 2 Muhasebe
Büro Yön.ve Sekr. 3 2 Muhasebe 2.Ö.
Büro Yön.ve Sekr. 3 2 İşletme
Büro Yön.ve Sekr. 3 2 İşletme 2.Ö.

Son Müracaat Tarihi : 01 Eylül 2009

Müracaat Yerleri : Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri

Leave a Reply

Your email address will not be published.