Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alım İlanı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alım İlanı

kkkKARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINCA TEMİNİ YAPILACAK SİVİL MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

ALINACAK İL/İLÇE SINIFI UNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ
Ankara (2)

İstanbul (2)

Diyarbakır(2)

 

GİHS Gardiyan 10 6 B Ön lisans veya iki yıllık meslek
yüksek okulu mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Uzman Memur (Eğitim Uzmanı) 9 1 E/B Dört yıllık fakülte mezunu olup,
eğitim fakültelerinin eğitim programları ve öğretim, eğitim ve ölçme –
değerlendirme, eğitim yöneticiliği ve deneticiliği, eğitim yönetimi ve
planlaması, eğitim iletişimi ve planlaması bölümlerinden birinde yüksek
lisans diplomasını almış olmak.
Ankara (1) GİHS Mütercim (Almanca) 9 1 E/B Fakültelerin Alman kültürü ve
edebiyatı, Alman dili ve edebiyatı veya mütercim-tercümanlık (Almanca)
bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Mütercim (Fransızca) 9 1 E/B Fakültelerin Fransız kültürü ve
edebiyatı, Fransız dili ve edebiyatı veya mütercim-tercümanlık (Fransızca)
bölümü mezunu olmak.
Diyarbakır(1)

Elazığ (1)

Erzincan (1)

İstanbul (1)

 

GİHS VHKİ 9 4 E Dört yıllık fakülte mezunu olmak.
M.E.B.’dan veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip
olmak.
İstanbul / Çatalca (1) GİHS Mal ve Hesap Sorumlusu 9 1 E Dört yıllık fakülte mezunu olmak.
M.E.B.’dan veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip
olmak.
Kırıkkale (1) THS Mühendis (Bilgisayar) 8 1 E/B Fakültelerin bilgisayar
mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1)

İstanbul (1)

İzmir (1)

 

THS Tekniker (Emlak) 9 3 E İki yıllık meslek yüksekokulların
emlak ve emlak yönetimi, tapu kadastro veya harita kadastro bölümü mezunu
olmak.
Kırıkkale (1) THS Teknisyen (Klima) 12 1 E Lise dengi okulların soğutma ve
iklimlendirme bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (1) THS Teknisyen (Makine) 12 1 E Lise dengi okulların makine
bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (1) THS Teknisyen (Torna) 12 1 E Lise dengi okulların torna veya
tesviye bölümü mezunu olmak.

C. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6’ncı fıkrası hariç).

2. 2008 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2008 KPSS) girmiş olmak.

3. 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından gardiyan unvanı için en az 70, uzman memur, VHKİ, mal ve hesap sorumlusu, bilgisayar mühendisi, emlak teknikeri, klima teknisyeni, makine teknisyeni, torna teknisyeni unvanları için en az 50, Almanca mütercim, Fransızca mütercim unvanları için en az 40 ve üzeri puan almış olmak.

a. Lisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,
b. Önlisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,
c. Ortaöğrenim mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puanları kullanılacaktır.

4. Önlisans ve ortaöğretim mezunları için;

Merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 21 Eylül 2008) itibariyle 33 yaşından gün almamış olmak (21 Eylül 1975’den sonra doğmuş olmak),

5. Lisans mezunları için;

Merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 28-29 Haziran 2008) itibariyle 33 yaşından gün almamış olmak (28-29 Haziran 1975’den sonra doğmuş olmak).

6. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak.

7. Erkek adayların muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

8. Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil memur adayı olur” kararlı rapor almış olmak. (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar).

9. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

10. Hakkında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

11. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Unvanlara göre aday müracaat tarihleri aşağıdadır:

a. Gardiyan, Eğitim Uzmanı, Mütercim ve Bilgisayar Mühendisi unvanlarındaki adaylar 29 Haziran 2009 tarihinde,

b. VHKİ, Mal ve Hesap Sorumlusu, Tekniker ve Teknisyen unvanlarındaki adaylar 30 Haziran 2009 tarihinde Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (CEBECİ/ANKARA) adresine şahsen müracaatlarını yapacaklardır.

12. Temin faaliyetinin herhangi bir aşamasında bilgi ve belgelerinde eksik olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir. İdarece gerekli görüldüğü takdirde faaliyet takviminde değişiklik yapılabilecektir.

Ç. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

1. Başvuru Tarihi : 29-30 Haziran 2009

2. Başvuru Yeri : Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı Cebeci/Ankara

3. Sınav Yeri : Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı Cebeci/Ankara

4. Uygulamalı Sınav ve Mülakat Tarihleri : 01-03 Temmuz 2009

5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 10 katı kadar aday değerlendirmeye (uygulamalı sınav ve/veya mülakat) tabi tutulacaktır.

6. Uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri ile sınav günleri ve yeri 01 Temmuz 2009 tarihinde saat:08:00’da Personel Temin Merkezi Komutanlığı Cebeci/Ankara adresinde duyuru panosuna asılarak tebliğ niteliğinde duyurulacaktır.

7. Adaylar unvanların karşısındaki il tercihlerini, mülakat sınavı öncesinde dolduracaklardır.

8. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamına göre yapılacaktır.

9. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar 10 Temmuz 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr internet adresinden duyurulacaktır.

D. BAŞVURU İÇİN GETİRİLECEK BELGELER:

1. İş Talep Formu (başvuru esnasında verilecektir).

2. 12 (oniki) adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş, renkli).

3. 4 (dört) adet fotoğraflı nüfus cüzdan sureti (Muhtar, Noter veya Nüfus Müdürlüğünce Onaylı)

4. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (fakülte mezunları için transkript fotokopisi dahil).

5. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belge aslı ve fotokopisi.

6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (kendisine ve ailesine ait).

7. Sınav sonuç belgesinin (KPSS-2008) aslı ve fotokopisi.

8. Müracaat edeceği unvana ait varsa bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, ehliyet, avukatlık ruhsatı, valilik onaylı özel güvenlik sertifikası vb. belgelerin aslı ve fotokopisi.

9. Adayın kendi adına aldığı vukuatlı nüfus kaydında ismi geçen kendisi ve hâlen hayatta olan aile bireyleri için Cumhuriyet Başsavcılıklarından son üç ay içerisinde alınmış olan birer suret Adli Sicil Belgesi (kendisi, varsa eşi, anne, baba ile 18 yaş ve daha büyük kardeşlere ait olacak ve sabıkası olanlar için ayrıca mahkeme kararı da getirilecektir).

10. Öğrenim durumları belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış onaylı denklik belgesi.

11. Bilgisayar eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlardan MEB.’dan veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.

Faaliyet takvimine ulaşmak için tıklayınız

Leave a Reply

Your email address will not be published.