Karabük Üniversitesi Profesör Alım İlanı

karabukunivKarabük Üniversitesi Rektörlüğünden :

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, kapsayan bir dosyayı altı nüsha halinde hazırlayarak müracaat etmeleri ilan olunur. NOT: -Profesör kadrosuna daimi statüye göre atama yapılacaktır.

– Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

– Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

– Müracaat eden tüm adayların adli ve idari soruşturma geçirmemiş olmaları şarttır.

– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Anabilim Dalı Profesör Açıklama
Mühendislik Fakültesi
Elektronik 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.