Karabük Üniversitesi Profesör ve Doçent Alım İlanı

karabukuniv

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklar ayrıca Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri belgeleri de ilave edeceklerdir.) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: – Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

– Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

– Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

– Müracaat eden tüm adayların adli ve idari soruşturma geçirmemiş olmaları şarttır.

– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.


Anabilim Dalı

Profesör Doçent Açıklama


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Genel Fizik

1


İngiliz Dili ve Edebiyatı

1


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


Bilgisayar Yazılımı

1


Otomotiv Mühendisliği

2

Leave a Reply

Your email address will not be published.