Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

karamanoglumehmetbeyunivKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör ve doçent adayların durumlarının, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

1 – Profesör kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini ekleyerek, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Rektörlüğümüzce oluşturulan Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Duyurulur.

Birimi Bölüm/Anabilim/Program Ünvanı Adedi Derece
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Botanik Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 1
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Anorganik Kimya Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Doçent 1 2
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Doçent 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.