Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

karamanoglumehmetbeyunivKARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 2009 – 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KONTENJANLARI

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, koşullar, istenilen belgeler, başvuru tarihleri, yeri ve önemli notlar aşağıda belirtilmiştir.

KOŞULLAR :

1- Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara, yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardan yatay geçiş yapılabilir.

2- Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a)Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b)Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

4-Son sınıfın birinci yarıyılına (7.yy) geçiş için: öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalamasının (son sınıfa geçiş notu dahil ) en az % 65, son sınıfa geçiş notunun en az % 70 olması gerekmektedir.

5-Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl ( iki yarıyıl ) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5’inci ve 6’ncı maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Bu şekilde yatay geçişi kabul edilen öğrenci geçici kaydı yapıldıktan sonra kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için şahsi dosyasının kendi Üniversitesinden en geç iki ay içerisinde resmi olarak gönderilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde yatay geçiş işlemi iptal edilir.

İSTENEN BELGELER:

1- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı bölüm/programı belirtir dilekçe,

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesinin (Transkript) aslı,

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge,

4-Yurt dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog veya dökümanlar ile ve pasaport fotokopileri,

5-Ders içerikleri; Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan aldığı transkriptteki derslerin içeriklerini gösterir resmi belge,

6-İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10’a girdiklerini gösterir belge.

BAŞVURU TARİHİ, YERİ :

Başvurular güz yarıyılı için 18 Eylül 2009, bahar yarıyılı için 19 Şubat 2010 tarihine kadar; Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, Sağlık Yüksekokulu ve meslek yüksekokulları için bu birimin öğrenci işleri bürosuna yapılacaktır.

Bütün müracaatların, belgeler tamamlanmış olarak yukarıda belirtilen tarihlerin mesai bitimlerine kadar şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracatlar ve eksik belge ile yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.

D – ÖNEMLİ NOTLAR :

1-Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda not ortalamaları dikkate alınacaktır.

2-Not ortalamaları 100’lük sisteme göre olanların 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği tablo kullanılacaktır.

3-Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından üniversitemiz normal veya ikinci öğretim bölüm/programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden, yatay geçiş yaptığı birimin ikinci öğretim ücreti alınır.

Fakülte / Yüksekokul
/ Meslek Yüksekokulu / Bölüm / Program
Yurt İçi Yatay Geçiş
Kontenjanları
Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
3.yy 5yy. 7.yy 2.yy 4.yy 6.yy 8.yy
Edebiyat Fakültesi
Tarih 2
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat * 4 4 4 4 4 4
İktisat (İÖ) * 4 4 4 4 4 4
İşletme * 4 4 4 4 4 4
İşletme (İÖ) * 4 4 4 4 4 4
Kamu Yönetimi 4 4 4 4 4 4
Kamu Yönetimi (İÖ) 4 4 4 4 4 4
Kamil Özdağ Fen
Fakültesi
Kimya 2
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksek Okulu
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
2 2 2 2 2 2 2
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik 2 2
Ermenek Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri ve
Programlama
2 2 2
Bilgisayar Teknolojileri ve
Programlama (İÖ)
2 2 2
Elektrik 2 2 2
Elektrik (İÖ) 2 2 2
İşletme 2 2 2
Muhasebe 2 2 2
Muhasebe (İÖ) 2 2 2
Kazım Karabekir MYO
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 2 2
Yerel Yönetimler 2 2 2
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri ve
Programlama
3 3 3
Bilgisayar Teknolojileri ve
Programlama
2 2 2
Gıda Teknolojisi 2 2 2
Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 2 2
Halıcılık 2 2 2
Halıcılık (İÖ) 2 2 2
Makine 3 3 3
Makine (İÖ) 2 2 2
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 2 2
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 2 2 2
Otomotiv 2 2 2
Otomotiv (İÖ) 2 2 2

.

Fakülte / Yüksekokul
/ Meslek Yüksekokulu / Bölüm / Program
Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları
Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
3.yy 5yy. 7.yy 2.yy 4.yy 6.yy 8.yy
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat * 1 1
İktisat (İÖ) * 1 1
İşletme * 1 1
İşletme (İÖ) * 1 1
Kamu Yönetimi 1 1
Kamu Yönetimi (İÖ) 1 1

"Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı" için yapılan yorumlar

  1. Hüseyin EVİN   29/12/2010 at 22:03

    hayatımda en çok istediğim yerdi,. ama bir türlü nasip olmadığı çok iyi puan almama rağmen. ben una nasip demiyorum arkadaşalr…

Leave a Reply

Your email address will not be published.