Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kasatamonuunivKastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2007 tarihli ve 26600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda dönem sonunda genel not ortalaması 2,5 ve üzerinde olan bir öğrenci on krediyi aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.Yaz okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/8/2007 26600

Leave a Reply

Your email address will not be published.