Kırıkkale Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

kirikkaleunivKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, 2009-2010 öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz birimlerine Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar, gerekli belgeler ve kontenjanlar aşağıya çıkarılmıştır.

ŞARTLAR:

1-Yatay Geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

2-Yükseköğretim Kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az %60 veya eşdeğeri olması gerekir.

Ancak, Kamu Kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı, girecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olması şartıyla nakledilebilir.

3-Son sınıfa veya son iki yarıyıl başına yapılacak yatay geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması

b) Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az %65 veya eşdeğeri olması,

c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 veya eşdeğeri olması gerekir.

4-Başvuruların kontenjanlardan fazla olması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır.En başarılı öğrenciden başlanarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.

5-Başvuruda bulunan öğrencinin devam etmekte olduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, yatay geçiş yoluyla geçmek istediği Yükseköğretim Kurumunun puanından yüksek olması ve kontenjanın dolmaması halinde, Yönetim Kurulları en az %60 olan başarı sınırını %50 ‘ye kadar indirebilir.

6-Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarıyla vermiş ve “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 5. ve 6. maddelerindeki şartları yerine getirmiş olması gerekir.

7-Bir Yükseköğretim Kurumundan üniversiteden uzaklaştırma veya disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

8-Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla alınacak öğrencilerin Üniversitemize ÖSYM’ ce yerleştirilen taban puandan az olmamak kaydıyla söz konusu puana sahip olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi,

2-Not Belgesi (Transkript). Yatay geçiş için başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği derslerin ders içerikleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı, ( Notlar % sisteme göre dönüştürülerek düzenlenecektir.)

3-Öğrencinin disiplin cezası almadığını belirten belgenin aslı,

4-Öğrencinin ÖSYM sınav sonuç belgesinin tastikli fotokopisi,

5-Yurt dışından yapılacak başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi ile tanıtıcı katalog veya benzeri dökümanların müracaat belgelerine eklenmesi.

BAŞVURU TARİHİ :

Başvurular 04/09/2009 günü mesai bitimine kadar ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul Müdürlük’lerine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2009-2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ
KONTENJANLARI
YÜKSEKOKUL PROGRAM 2.SINIF TOPLAM
III.YARIYIL
Yurtiçi Yurt Dışı
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU İşletme 2 2
İşletme (İÖ) 2 2
İnşaat 2 2
İnşaat(İÖ) 2 2
End.Elektronik 2 2
End.Elektronik (İÖ) 2 2
Makine 2 2
Makine(İÖ) 2 2
Bil.Tekn.ve Program.Eğt. 2 2
Bil.Tekn.ve Program.Eğt.(İÖ) 2 2
Rafineri ve Petrokimya 2 2
Rafineri ve Petrokimya(İÖ) 2 2
Endüstriyel Otomasyon 2 2
Endüstriyel Otomasyon(İÖ) 2 2
İklimlendirme Soğutma 2 2
İklimlendirme Soğutma(İÖ) 2 2
Elektronik Haberleşme 2 2
Elektronik Haberleşme(İÖ) 2 2
Elektrik 2 2
Elektrik (İÖ) 2 2
Büro Yön.ve Sek. 2 2
Büro Yön.ve Sek.(İÖ) 2 2
Muhasebe 2 2
Muhasebe (İÖ) 2 2
Radyo TV Yayıncılığı 2 2
Radyo TV Yayıncılığı(İÖ) 2 2
Tıbbi Laboratuvar 2 2
Mantarcılık 2 2
Otomotiv (İÖ) 2 2
Mobilya Dekorasyon (İÖ) 2 2
El Sanatları (İÖ) 2 2
Emlak ve Emlak Yönetimi 2 2
Grafik Tasarım 2 2
Truzim ve Otel İşletmeciliği 2 2
Organik Tarım 2 2
.
KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe 2 2
Pazarlama 2 2
Tekstil 2 2
Elektrik 2 2
Yerel Yönetimler 2 2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2 2
Çocuk Gelişimi 2 2
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 2
Elektrik (İÖ) 2 2
Yerel Yönetimler (İÖ) 2 2
Muhasebe (İÖ) 2 2
.
HACILAR HÜSEYİN
AYTEMİZ MESLEK YÜKSEKOKULU
End.Elektronik
Rafineri ve Petrokimya 1 1
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1
End.Elektronik (İÖ) 1 1
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 2 2
.
DELİCE MESLEK YÜKSEKOKULU Organik Tarım 2 2
Hayvan Sağlıgı 2 2
TOPLAM 101 101

.

FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM
III.YARIYIL V.YARIYIL VII.YARIYIL
Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 2 2 2 6
Matematik(İÖ) 2 2 2 6
Tarih 2 2 2 6
Tarih(İÖ) 2 2 2 6
Fizik 2 2 2 6
Fizik(İÖ) 2 2 2 6
Biyoloji 2 2 2 6
Biyoloji (İÖ) 2 2 2 6
Sosyoloji 2 2 2 6
Sosyoloji (İÖ) 2 2
Batı Dilleri ve Edb.(Frz) 2 2 2 6
Batı Dilleri ve Edb.(Frz)(İÖ) 2 2
Doğu Dilleri ve Edb. 3 3
İstatistik 2 2 2 6
İstatistik (İÖ) 2 2
Kimya 2 2 2 6
Kimya(İÖ) 2 2 2 6
Türk Dili ve Edebiyatı 2 2 2 6
Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) 2 2 2 6
.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Müh. 2 2 2 6
Makine Müh.(İÖ) 2 2
İnşaat Müh.(İÖ) 2 2 2 6
Elektrik-Elektronik Müh. 2 2
Elektrik-Elektronik Müh.(İÖ) 2 2 2 6
Endüstri Müh. 2 2 2 6
Endüstri Müh.(İÖ) 2 2 2 6
.
EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf Öğretmenliği 2 2 4
Sınıf Öğretmenliği(İÖ) 2 2 4
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 2 4
Fen Bilgisi Öğretmenliği(İÖ) 2 2
Beden Eğitimi ve Spor Öğr. 2 2 4
Türkçe Öğretmenliği 2 2 4
Türkçe Öğretmenliği(İÖ) 2 2
Bilgsayar Öğrt.Tek.Eğit.Böl. 2 2
.
HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk 3 3 6
Hukuk(İÖ) 3 3
.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslar Arası İlişkiler 2 2 2 6
Uluslar Arası İlişkiler(İÖ) 2 2 2 6
Kamu Yönetimi 2 2 2 6
Kamu Yönetimi (İÖ) 2 2 2 6
İşletme 2 2 2 6
İşletme (İÖ) 2 2 2 6
İktisat 2 2 2 6
BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜK.OK. Antrenörlük Eğitimi 2 2 2 6
Spor Yöneticiliği 2 2 2 6
TOPLAM 97 73 60 230

.

FAKÜLTE BÖLÜM / PROGRAM 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 6.SINIF TOPLAM
DÖNEM II DÖNEM III DÖNEM IV DÖNEM V DÖNEM VI
Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı
TIP FAKÜLTESİ TIP 2 2 2 2 2 10
TOPLAM 2 2 2 2 2 10

"Kırıkkale Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı" için yapılan yorumlar

 1. hamza   05/11/2009 at 21:35

  cevap alırsam sevinirim

 2. hamza   05/11/2009 at 21:35

  yuzde basarısı %50 ye bos kontenjan olursamı inecek!

 3. adnan varankaya   03/11/2009 at 18:46

  ikinci döneme ordayımmmmm :))))))

 4. betül   10/07/2009 at 01:13

  Neden yurt dışı kontenjanı yok, anlamdım?

Leave a Reply

Your email address will not be published.