Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

kocaeliunivKocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Kocaeli Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama İlkelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17.maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet
Jeofizik Müh. Yer Fiziği Profesör 1 1
Mekatronik Müh. Doçent 3 2
Çevre Müh. Çevre Tekn. Doçent 3 1
Makine Müh. Mak. Teo. Sis. Din. Kont. Doçent 3 1
Kimya Müh. Kimyasal Teknolojiler Doçent 3 1
İnşaat Müh. Yapı Doçent 3 2
Met. Mal. Müh. Malzeme Doçent 3 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet
Türk Dil. ve Edb. Halk Bilimi Profesör 1 1
Türk Dil. ve Edb. Eski Türk Edb. Doçent 3 1
Türk Dil. ve Edb. Yeni Türk Edb. Doçent 2 1
Tarih Türkiye Cum. Tar. Doçent 3 1
Kimya Fizikokimya Profesör 1 1
Kimya Fizikokimya Doçent 3 1
Kimya Anorganik Kimya Doçent 3 1
Fizik Yük. En. ve Pl. Fiz. Doçent 3 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet
İşletme Üret. Yön. ve Paz. Doçent 3 1
İktisat İktisat Politikası Doçent 3 1
Siy. Bil. Km. Yn. Yönetim Bil. Doçent 3 1
Çal. Ek. End. İl. Sosyal Politika Doçent 3 1
Çal. Ek. End. İl. Yön. ve Çal. Pis. Doçent 3 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet
Foto. ve Graf. San. Fotoğraf Profesör 1 1
ARSLANBEY MESLEK YÜKSEK OKULU
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet
İkt. ve İd. Prog. Tarım İşl. ve Paz. Prog. Profesör 1 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.