Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

kocaeliunivKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlgililere Duyurulur.

Genel Şartlar

Adaylar, dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi (yurtdışından alınan diploma veya ünvanların denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir), ALES’den en az 70 puan aldığını gösterir belge (lisans öğreniminde mezun olunan alandan), nüfus cüzdan fotokopisi ve not durum belgesi (transkript) ile başvuru yapabilecektir. Başvuracak adayların ilan edilen anabilim dalı / program / Fakülteden mezun olmaları gerekmektedir. 657 S.K. ve 2547 S.K. tabi çalışıyor ise ilan edilen kadro derecesine uyanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen ve posta ile yapılacak olup, internet aracılığı ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Özel Şartlar

Öğretim Görevlisi

Adayların en az yüksek lisans mezunu veya belgelemek kaydıyla alanlarında en az on yıl tecrübeli olmak şartıyla lisans mezunu olmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den 50 veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurması gerekmektedir.

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrosundan ayrılanlar için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 24 Haziran 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published.