Mayın Yasasının İptali Talebine Kısmi Ret Kararı

Mayın Yasasının İptali Talebine Kısmi Ret Kararı

mayinliaraziAnayasa Mahkemesi, mayınlı arazi yasasının yürürlüğünün durdurulması istemini kısmen reddetti.

Anayasa Mahkemesi yasanın arazilerin 49 yıllığına kiraya verilmesi konusundaki yürütmesini durdurdu. Anayasa Mahkemesi, 5903 sayılı Türkiye ile Suriye Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, yürürlüğünün durdurulması talebini bugün görüştü.

TBMM’de temsil edilen tüm muhalefet partisi milletvekillerinin imzasının bulunduğu dava dilekçesinde, yasanın kanunun amacını içeren 1. maddesindeki “Bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması” ibaresinin, 2. maddenin tamamının ve “Mayın temizleme ve arazi kullanım süreleri” başlıklı 3. maddedeki “taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyette kullandırılması süresi” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddia ediliyordu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.