Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 Adet Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

odtu2657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ “PROGRAMCI” ALINACAKTIR.

Üniversitemizde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’ üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 29/03/2009 tarih ve 2009/14799 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların 4. maddesi doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır…” hükmü gereğince Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda aşağıda belirtilen bölümlere toplam 8 adet Programcı alınacaktır.

I.Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına görevlendirilecek 1 adet Programcı için; KOD NO : PDB-001

II. Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevlendirilecek 2 adet Programcı için; KOD NO: BİDB-001

III. Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında olarak görevlendirilecek 1 adet Programcı için; KOD NO: BİDB-002

IV. Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında olarak görevlendirilecek 1 adet Programcı için; KOD NO: BİDB-003

V. Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilecek 3 adet Programcı için; KOD NO: BİLTİR-001

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

BAŞVURU FORMU

I. Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına görevlendirilecek 1 adet Programcı için;

KOD NO : PDB-001

I.II. BAŞVURU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2008-KPSS (B) Grubu sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) İngilizce dil bilgisi olarak en az KPDS D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir.

d) İstihdam edilecek pozisyonlar için;

Üniversitelerin, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik, İstatistik, Kimya, Fizik Bölümlerinden ya da Mühendislik Fakültesi Mezunu olmak.

I.III. ÖZEL ŞARTLAR;

1. SQL bilgisi,

2. Oracle Uygulamalarında bilgi sahibi olması tercih sebebi olacaktır.

II.I. Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevlendirilecek 2 adet Programcı için;

KOD NO: BİDB-001

II.II.BAŞVURU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2008-KPSS (B) Grubu sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) İngilizce dil bilgisi olarak en az KPDS D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir.

d) İstihdam edilecek pozisyonlar için; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak,

II.III. ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Uyarlama konusunda bilgi sahibi olmak,

En az bir programlama. diline hakim olmak,

Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgili olmak,

Web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

Yazılım projelerinde analiz/tasarım yapma deneyimine sahip olmak,

Veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak

III.I. Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında olarak görevlendirilecek 1 adet Programcı için;

KOD NO: BİDB-002

III.II. BAŞVURU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2008-KPSS (B) Grubu sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c)İngilizce dil bilgisi olarak en az KPDS D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir.

d) İstihdam edilecek pozisyonlar için; Endüstri Mühendisliği, İşletme, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Matematik bölümü, İstatistik bölümü, Fizik bölümü, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak,

III.III. ÖZEL ŞARTLAR

Uygulama Yazılımı uyarlama deneyimine sahip olmak,

Yazılım projelerinde iş analizi / tasarımı yapma deneyimine sahip olmak,

En az bir programlama diline hakim olmak,

Unix/Linux, Microsoft Windows işletim sistemleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

IV.I. Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında olarak görevlendirilecek 1 adet Programcı için;

KOD NO: BİDB-003

IV.II. BAŞVURU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2008-KPSS (B) Grubu sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c)İngilizce dil bilgisi olarak en az KPDS D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir.

d) İstihdam edilecek pozisyonlar için; Üniversitelerin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

IV.III. ÖZEL ŞARTLAR

Bilgisayar Yazılım bilgisine sahip olmak

V.I. Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilecek 3 adet Programcı için;

KOD NO: BİLTİR-001

V.II. BAŞVURU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2008-KPSS (B) Grubu sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) İngilizce dil bilgisi olarak en az KPDS D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir.

d) İstihdam edilecek pozisyonlar için;

Üniversitelerin 4 yıl süreli eğitim veren Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Ürünleri Tasarımı Fakülte veya bölümlerinin birinden mezun olmak, veya bu bölümlerde yüksek lisans, doktora yapıyor ya da yapmış olmak.

V.III. ÖZEL ŞARTLAR;

CAD/CAM Yazılımlarını kullanabilmek

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
;

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde (başvurulan ilanın kodu belirtilerek) doldurduktan sonra KPSS, KPDS ve öğrenim belgeniz ile beraber başvuruların en geç 29/05/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü / ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI;

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü ve /veya yazılı sınava katılacakların listesi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilân edilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.