Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

odtu1Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, hizalarında belirtilen unvan ve sayıda öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aranan nitelikler ve istenen belgeler:

1 – Adayların durumlarının, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerindeki şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olması, Üniversite Senatosunun 15/7/2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan çeşitli unvan kademelerine yükseltilme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmelere gerekli olup, Üniversite Senatosunun aynı tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen Üniversite Yönetim Kurulunun Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör atamaları için İngilizce ile ilgili olarak 6.10.1998 tarih ve 1998/38-7 sayılı; 31.10.2006 tarih ve 2006/33-4 sayılı kararlarında aranan, “Kamu Personeli Dil Sınavı”ndan en az 85 başarı notu veya ODTÜ tarafından kabul edilen İngilizce sınavlarından gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri; ayrıca, ilk kez atanacak yardımcı doçent adaylarının sınava ek olarak İngilizce sözlü sınavında başarılı olmaları,

3 – Profesör ve doçent kadrolarına başvuranlar, özgeçmişlerini, yayın listelerini, onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi), bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayınlarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan, profesör adayları altı adet, doçent adayları dört adet ve her iki unvana başvuran adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, dil ve doçentlik belgelerinden bir takım fazla düzenleyerek bir dilekçe ekinde başvuru süresi içerisinde Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 – Profesör ve doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, bu adayların ilgili Fakülte veya Enstitülere başvurmaları gerekmektedir.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ALAN PROF. DOÇ. Y.DOÇ.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Böl.

Devreler ve Sistemler

1


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALAN PROF. DOÇ. Y.DOÇ.
Biyoloji Böl. Yapısal Biyoloji 1
Biyoloji Böl. Moleküler Endokrinoloji 1


MİMARLIK FAKÜLTESİ

ALAN PROF. DOÇ. Y.DOÇ.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl. Tüketici Ergonomisi 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

ALAN PROF. DOÇ. Y.DOÇ.

İşletme Böl.

Muhasebe ve Finansman

1


EĞİTİM FAKÜLTESİ

ALAN PROF DOÇ. Y.DOÇ.

İlköğretim Böl.

İlköğretim Matematik Eğitimi

2

Eğitim Bilimleri Böl.

Eğitim Yönetim ve Planlaması

1

Leave a Reply

Your email address will not be published.