Özel Çevre Koruma Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Özel Çevre Koruma Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ozel-cevre-koruma-kurumuÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Sınav Şartı başlıklı Ek Madde 2- nin (b) ve (c) bendinde belirtilen yöntemlere göre, (KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen kadro ünvanlarına toplam 9 sözleşmeli personel alınacaktır.

I. ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A- GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya muaf olmak.

3) Başvurduğu görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmadığını belirten sağlık raporu ibraz etmek.

B- ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER ÇALIŞTIRILACAĞI TEŞKİLAT
Sözleşmeli Şehir
Plancısı
3 a) Fakültelerin
ilgili bölümünden mezun olmak. b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme
Sınavının (KPSSP3) puan türünden en az 70 puan almış olmak, c) 2006-2007
veya 2008 yılında Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavlarından birinden (KPDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde belge
sahibi olmak. d) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
1-MERKEZ (ANKARA)
2-TAŞRA ( Muğla Özel Çevre
Koruma Müdürlüğü Köyceğiz-MUĞLA)
3-TAŞRA ( Antalya Özel Çevre
Koruma Müdürlüğü)
Sözleşmeli Programcı 2 a) Fakülte mezunu veya
bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksek okulu mezunu olmak. Fakülte
veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olanlar ile
Microsoft yetkili eğitim merkezlerinden belgesi olanlar tercih sebebidir. b)
Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge
veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Programcılığı Kurslarını
bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak. (Bilgisayar programcılığı
alanında tahsil yapanlar hariç) c) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme
Sınavında, Lisans mezunları için (KPSSP3) puan türünden en az 70 puan;
Önlisans mezunları için (KPSSP93) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
d) 2006-2007 veya 2008 yılında Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından birinden (KPDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde
belge sahibi olmak. (Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile
öğrenim yapan üniversitelerden lisans veya önlisans düzeyinde mezun olanlar,
yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan
yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar ile,
İngilizce dilinde “Test of English as a Foreing Language” (TOEFL) sınavından
en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International
English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların
İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir) e) Kurumca yapılacak sözlü
sınava katılıp başarılı olmak.
MERKEZ (ANKARA)
Sözleşmeli İnşaat Mühendisi 1 a) Fakültelerin
ilgili bölümünden mezun olmak. b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme
Sınavının (KPSSP3) puan türünden en az 70 puan almış olmak, c) 2006-2007
veya 2008 yılında Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavlarından birinden (KPDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde belge
sahibi olmak. d) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
TAŞRA ( Muğla Özel Çevre Koruma
Müdürlüğü Köyceğiz-MUĞLA)
Sözleşmeli Çevre Mühendisi 1 TAŞRA ( Denizli Özel Çevre
Koruma Müdürlüğü )
Sözleşmeli İnşaat Mühendisi 1 TAŞRA (Aksaray Özel Çevre Koruma
Müdürlüğü) (Not: Müdürlük hizmetlerini Ankara’da yürütmektedir.)
Sözleşmeli Mimar 1 a) Fakültelerin ilgili
bölümünden mezun olmak. b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavının
(KPSSP3) puan türünden en az 70 puan almış olmak, c) 2006-2007 veya 2008
yılında Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından
birinden (KPDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde belge sahibi olmak.
d) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
TAŞRA ( Muğla Özel Çevre Koruma
Müdürlüğü Köyceğiz-MUĞLA))

II) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adayların, Başkanlığımız www.ockkb.gov.tr internet adresinde örneği yayımlanan Başvuru Formu ile birlikte en geç 16 Haziran 2009 Salı günü saat 18.00’e kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıdaki adrese başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2) Posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına ulaşan müracaatlar ile aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da Başvuru Formu ile birlikte istenen belgeleri eksik olanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

3) Birden fazla kadroya başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

4) Programcı kadrosu için boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, yabancı dil puanları esas alınacak, yabancı dil puanlarının da eşit olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5) Yerleştirme sonuçları, atama yapılabilmesi için istenecek belgelerle birlikte yerleştirmesi yapılanlara yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca, yerleştirme sonuçları Kurumumuzun www.ockkb.gov.tr internet adresinde de ilan edilecektir. Yerleştirilemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir kadro unvanı için 2 katı yedek aday belirlenecek olup, göreve başlamayanların yerine yedekler çağırılarak atanacaktır.

6) Yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ibraz ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi ile Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) sonuç belgeleri Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.

7) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

III) PROGRAMCI KADROSU İÇİN SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

1) Sınav: Sözlü sınav yapılacaktır.

2) Sözlü Sınav: Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

3) Değerlendirmede; sözlü sınav puanının % 40’ı ile Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için ise KPSSP93 puanının % 60’ı esas alınarak toplam puan belirlenip sıralama yapılacaktır.

PROGRAMCI POZİSYONU İÇİN SINAV KONULARI:

– Temel Bilgisayar ve Donanım

– Veri Yapısı

– Temel MS Windows İşletim Sistemleri (2000- 2003-2008 server , Vista, Xp)

– Temel Ofis Uygulamaları (MS Office 2000, 2007)

– Bilgisayar Ağları ve Yapıları (Network)

PROGRAMCI POZİSYONU İÇİN SINAV TARİHİ VE YERİ

Alınan başvurulardan sözlü sınava katılma hakkı elde eden adaylara tebligat yapılarak sınav tarihi ve yeri bildirilecektir. Sözlü sınav tarihi ve sınava katılma hakkı elde edenler ayrıca Kurumumuzun www.ockkb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

4)BAŞVURU ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Alpaslan Türkeş Cad. 31.Sok.No:10

06510 Beştepe/Yenimahalle/ANKARA

Tel.: 0 (312) 222 12 34 /410-412

0 (312) 222 24 51

Leave a Reply

Your email address will not be published.