Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

pamukkaleunivPamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere Duyurulur.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bolümü/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Ad.
İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1
İlköğretim / Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1
Eğitim Bilimleri / Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Doçent 1
Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Doçent 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölümü/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Ad.
Arkeoloji / Klasik Arkeoloji Doçent 1
Sanat Tarihi / Bizans Sanatı Doçent 1
Biyoloji / Zooloji Doçent 1
Kimya / Anorganik Kimya Doçent 2
Kimya / Fizikokimya Doçent 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Bolümü/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Ad.
iktisat / İktisadi Gelişme ve Uluslararası
iktisat
Profesör 1
İşletme / Muhasebe ve Finansman Doçent 1
İşletme / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 2
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bolümü/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Ad.
Çevre Mühendisliği / Çevre Teknolojisi Doçent 1
Makine Mühendisliği / Mekanik Doçent 1
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bolümü/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Ad.
Makine Eğitimi / Otomotiv Eğitimi Doçent 1
TIP FAKÜLTESİ
Bolümü/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Ad.
Temel Tıp Bilimleri / Anatomi Profesör 1
Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji Profesör 1
Temel Tıp Bilimleri / Histoloji-Embriyoloji Profesör 1
Temel Tıp Bilimleri / Anatomi Doçent 1
Temel Tıp Bilimleri / Mikrobiyoloji Doçent 1
Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon
Hastalıkları
Doçent 1
Dahili Tıp Bilimleri / Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent 1
Dahili Tıp Bilimleri / Radyodiagnostik Doçent 1
Cerrahi Tıp Bilimleri / Nöroşirurji Doçent 1
Cerrahi Tıp Bilimleri / Acil Tıp Doçent 2
Cerrahi Tıp Bilimleri / Kalp ve Damar
Cerrahisi
Doçent 2
Cerrahi Tıp Bilimleri / Patoloji Doçent 2
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
YÜKSEKOKULU
Bolümü/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Ad.
Doçent 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.