Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

sakaryauniSakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 – Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesini veya noterden onaylı suretini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

4 – Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİ BİRİM PROFESÖR DOÇENT Y.DOÇENT
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Haberleşme Anabilim Dalı 1
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Rusça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 1 1 1
Biyoloji
Bölümü
Zooloji Anabilim Dalı 1
Sosyal Hizmet
Bölümü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 1*
Tarih Bölümü
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı 1
Fizik Bölümü
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı 2
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı 1

*: Sosyal Hizmet Bölümünde doktora yapmış olmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.