Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

sinopuniv

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile,

2 – Doçent adayları; Dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekir.

3 – Yardımcı Doçent adayları; Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

BAŞVURU YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), diğer adayların ilgili Birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Profesör ve Doçent adayları, ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları, Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili Birimden öğrenebileceklerdir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI ALANI PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇENT
Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Paraziter Balık Hastalıkları 1
Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Su Ürünleri İşleme, Kalite Kontrol 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bitki Fizyolojisi 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Fonksiyonel Analiz ve Yaklaşım Teorisi 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edb. 2
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Uygulamalı Matematik 1
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 1
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi 1(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.