Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

sivil-havacilik-genel-mudurluguT.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca aşağıda belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

Ünvanı

Sayısı

1- Hava Trafik Kontrolörü 4
2- Mühendis (Uçak-Havacılık-Uzay) 4
3- Mühendis (Makine-Endüstri-Elektronik) 7
4- Mühendis (Meteroloji) 1
5- Mühendis (Harita) 2
6- Mühendis (İnşaat) 1
7- Dispeç 2
8- Tabip 1
9- Şehir Plancısı 1
10- Avukat 1
11- Uzman ( Arama – Kurtarma ) 3
GENEL TOPLAM 27

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

A- GENEL ŞARTLAR :

1. ÖSYM tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların KPSSP3 puan türünden, 2 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların (Sadece Dispeç unvanına başvuran adaylar için geçerlidir.) KPSSP93 puan türünden 60 (Altmış) ve üzerinde puan almış olmak, (Tabip unvanına başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3. Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmasına engel hali bulunmamak.

4. Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. ( Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte ve yüksekokul mezunu olanlar, yüksek öğrenimi sırasında hazırlık sınıfı okumuş olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanlar, KPSS sınavında yabancı dil bölümünden soru sayısının en az %60’ını (36 soru) doğru cevaplayanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir. (Hava Trafik Kontrolörü için istenen Yabancı dil şartı özel şartlar içerisinde ayrıca belirtilmiştir.)

B- ÖZEL ŞARTLAR :

1. HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar:

1.1 Sivil Havacılık Yüksek Okulu Hava Trafik Kontrolörlüğü bölümünden mezun olmak.

1.2 En az (C) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language (TOEFL)” sınavından en az 193 (veya geçerlilik süresini doldurmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 6,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir.

2-3-4-5-6. MÜHENDİS Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

2-3-4-5-6.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin ; Uçak, Havacılık, Uzay, Makine, Endüstri, Elektronik, Harita, İnşaat ve Meteoroloji Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-3-4-5-6.2 Havacılık sektöründe tecrübeye sahip olmak (Hava araç bakım kuruluşları, Havayolu işletmeleri, Yer hizmetleri , Havaalanı vb.) ve Havacılık sektörü ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak.

7.DİSPEÇ Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

7.1 Uçuş Harekat Uzmanı lisansına sahip olarak konusunda 1 yıldan fazla çalışmış olmak.

7.2 Konusuyla ilgili tüm mevzuatı bilmek.

8.TABİP Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

8.1 En az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak.

8.2 Hava fizyolojik tebabet eğitimi almış olmak tercih sebebidir. (Haftada 5 gün , günde 8 saat çalışmak kaydıyla)

9. ŞEHİR PLANCISI Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

9.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullar ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokulların Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak.

9.2 Havaalanı işletmeciliği alanında en az bir yıl deneyime sahip olmak.

10.AVUKAT Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

10.1Lisans düzeyinde eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin ; Hukuk Bölümünden mezun olmak.

10.2 Avukatlık Ruhsatına sahip olmak.

11. UZMAN (Arama – Kurtarma)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

11.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

11.2 Havacılık konusunda en az 3 (Üç) yıl tecrübeye sahip olmak veya Arama – Kurtarma konusunda eğitim görmüş olmak.

C – İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğünden alınacak veya http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak “İş Talep Formu”.

2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği ( yabancı okullar için denklik belgesi örneği),

3. KPSS sınav sonuç belgesi.

4. İki adet vesikalık fotoğraf.

5. Başvurulan ünvanın özel şartlar bölümünde istenen özellikleri (İngilizce dilbilgisi, Mesleki tecrübe süreleri vb.) kanıtlayıcı belgeler.

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olduğunu gösterir belge.

7. Kurumun web sitesindeki ( http://www.shgm.gov.tr ) adresinde yer alan iş talep formu ekindeki “özgeçmiş” örneğine göre doldurulmuş, adayların özgeçmişlerini içeren belge. Adaylar istenen belgeleri başvuru sırasında iş talep formu ekinde vereceklerdir.

D – BAŞVURU

1. Başvurular en geç 26.06.2009 Cuma günü mesai bitimine kadar “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta ile yapabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde (http://www.shgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı" için yapılan yorumlar

  1. dil okulu   05/10/2009 at 14:30

    İnteresan bir site yaptınız tebrikler bide yurtdışı dil okulu ile ilgili detaylı bilgi edinmek istiyorum ilginiz için tesekkur ederim

Leave a Reply

Your email address will not be published.