Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

sdu_logoSüleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

(Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Öğretim Üyeliği kadrolarına başvurma, atama ve yükseltilme ile ilgili değerlendirme kriterlerine Üniversitemizin wep sayfasındaki “Bağlantılar” bölümünden ulaşılabilir.

Adaylar listelerini kriterlerdeki puanlamaya göre puanlayıp, puanlanmış listeyi eklemek zorundadırlar.

Özgeçmiş formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den “Kullanılan formlar” bölümünden ulaşılabilir.

Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derc. Adet Niteliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Doçent 1 1
İnşaat Müh. Bölümü Ulaştırma Doçent 1 1
Makine Müh. Bölümü Termodinamik Doçent 1 1
Makine Müh. Bölümü Konstrüksiyon-İmalat Doçent 1 1
Şehir ve Bölge Planlama Müh. Bölümü Şehircilik Doçent 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 1 1
Matematik Bölümü Topoloji Doçent 1 1
Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doçent 1 1
Fizik Bölümü Atom ve Moleküler Fiziği Profesör 1 1 Doktorasında Zeolitler üzerinde Spektroskopik yöntemlerle
incelemede bulunmak.
Fizik Bölümü Matematiksel Fizik Profesör 1 1 Spin-yörünge etkileşmesi üzerinde namo teknolojik
çalışmasında bulunmak.
Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Doçent 1 1
Diş Hekimliği Fak.

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Periodontoloji Doçent 2 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Politikası Doçent 2 1 Bölgesel İktisat ve Teknoloji ve yenilik iktisadı
konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İlişkiler Doçent 2 1 Avrupa Birliği-Türkiye Ekonomik ilişkileri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Doçent 2 1 Finansman ve Muhasebe alanında Doçent olmak.
İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 2 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doçent olmak.
Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Doçent 2 1 Avrupa Birliğinin Kamu Yönetimi üzerindeki etkileri
konusunda Uzman olmak.
Ekonometri Yöneylem Doçent 2 1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 2 1 Sosyal Politika alanında Doçent Unvanına sahip olmak.
Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 2 1
Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Doçent 2 1 Plazma Tekniği ile kağıt yüzey işlemleri konusunda doktora
yapmış olmak.
Orman Müh. Bölümü Silvikültür Doçent 2 1 Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fak.

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Doçent 2 1 Geleneksel Türk El Sanatları Temel alanında Doçentliğini
almış olmak.
İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku Profesör 1 1
Temel İslam Bilimleri Kelam Profesör 1 1
Felsefe ve Din Bilimleri Mantık Doçent 2 1
İslam Tarihi ve Sanatları Türk-İslam Sanatları Tarihi Doçent 2 1
Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Profesör 1 1 Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanında çalışması olmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.