T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Basın Duyurusu

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Basın Duyurusu

yok

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
BASIN DUYURUSU (12 Ağustos 2009)
2009-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

14 Haziran 2009’da yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile 21 Haziran 2009’da yapılan
Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının katılması
ile hesaplanan Y-ÖSS puanlarına göre adayların yükseköğretim programlarına merkezi
yerleştirme işlemleri sonuçlanmıştır. Yerleştirme işlemi sınavsız geçiş hakkına sahip
meslek lisesi mezunlarını da kapsamıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını internetten öğrenebileceklerdir.
2009-ÖSYS Sınav Sonuç Belgeleri adaylara gönderilmeyecektir. Adaylara ilişkin
yerleştirme ve kimlik bilgilerini içeren fotoğraflı aday listeleri elektronik ortamda
üniversite rektörlüklerine gönderilecektir.
Yükseköğretim programlarına kayıtlar 31 Ağustos – 7 Eylül 2009 tarihleri arasında
yapılacaktır. Adaylar, kayıt için gerekli evrakla birlikte yerleştirildikleri üniversitelere
başvurmalı ve kayıtlarını yaptırmalıdırlar.
Adaylar, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs, kredi, katkı
kredisi ve yurt başvurularını http://www.kyk.gov.tr internet adresinden
yapabileceklerdir.
Kamuoyuna duyurulur.

EKLER :
Çizelge 1. Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Gönderen Aday Sayıları
Çizelge 2. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları
Çizelge 3. Örgün Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 4. Açıköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 5. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 6. Cinsiyete Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 7. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 8. Okul Birincilerine İlişkin Sayısal Veriler
Çizelge 9. Engelli Adaylarla İlgili Sayısal Veriler
Çizelge 10. İllere Göre Başvuran ve Yerleşen Sayıları (Alfabetik Sırada)

Çizelge 1. Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Gönderen Aday Sayıları

Lise Meslek Liseleri Toplam
Sınava Giren Sınavsız Geçiş
Tercih Yapma Hakkı Olanlar 976.129 253.676 160.527 1.390.332
Tercih Gönderenler 667.565 192.470 98.593 958.628

Çizelge 2. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları

Lisans Önlisans Toplam
Devlet Üniversiteleri 259.914 264.874 524.788
Vakıf Üniversiteleri 39.591 34.029 73.620
KKTC Üniversiteleri 14.940 1.510 16.450
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 2.291 150 2.441
Toplam 316.736 300.563 617.299

Çizelge 3. Örgün Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları

Lisans Önlisans Toplam
Yerleşen Boş Yerleşen Boş Yerleşen Boş
Devlet Üniversiteleri 253.184 6.730 224.866 40.008 478.050 46.738
Vakıf Üniversiteleri 31.411 8.180 13.591 20.438 45.002 28.618
KKTC Üniversiteleri 4.130 10.810 143 1.367 4.273 12.177
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 1.372 919 31 119 1.403 1.038
Toplam 290.097 26.639 238.631 61.932 528.728 88.571

Çizelge 4. Açıköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları

Lisans Önlisans Toplam
Kontenjan Sınırlaması Olmayanlar 138.624 114.875 253.499
Kontenjan Sınırlaması Olanlar 2.850 1.600 4.450
Toplam 141.474 116.475 257.949

Çizelge 5. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

Okul Türü ÖSYS’e Başvuran

Yerleşen

Lisans

Önlisans

AÖF Toplam
Sınavsız ÖSS İle
Lise 745.639 112.689 104.533 143.978 361.200
Lise (Yab.Dil Ağırlıklı) 71.562 33.661 8.295 8.816 50.772
Özel Lise 9.142 3.363 853 1.094 5.310
Anadolu Lisesi 147.598 85.703 3.578 5.656 94.937
Yab. Dilde Eğt. Yapan Özel Lise 23.452 12.968 1.308 2.128 16.404
Fen Lisesi 6.689 4.470 15 89 4.574
Özel Fen Lisesi 3.303 2.345 24 93 2.462
Askeri Lise 507 236 5 38 279
Akşam Lisesi 168 1 6 65 72
Özel Akşam Lisesi 4.478 475 795 1.223 2.493
Sosyal Bilimler Lisesi 316 267 11 278
Spor Lisesi 318 39 4 27 70
Polis Koleji 91 16 1 20 37
Güzel Sanatlar Liseleri 3.469 19 139 281 439
Öğretmen Liseleri 18.872 12.969 159 750 13.878
İmam Hatip Liseleri 56.788 7.095 2.105 24.408 33.608
Ticaret Meslek Liseleri 79.267 1.649 30.024 547 18.121 50.341
Teknik Liseler 24.212 2.803 10.277 253 2.064 15.397
Endüstri Meslek Liseleri 128.225 4.309 43.759 1.698 18.658 68.424
Kız Meslek Liseleri 84.423 3.312 16.504 1.702 18.276 39.794
Sağlık Meslek Liseleri 28.764 284 6.567 172 10.107 17.130
Otelcilik ve Turizm Meslek Lis. 8.686 1.211 3.477 85 1.074 5.847
Sekreterlik Meslek Liseleri 69

9

26 35
Astsubay Hazırlama Okulu 654 14

21 322 357
Diğer Meslek Liseleri 3.903 197 1.629 85 610 2.521
Diğer 755 2

2 14 18
Genel Toplam 1.451.350 290.097 112.246 126.385 257.949 257.949

Çizelge 6. Cinsiyete Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

ÖSS’ye Başvuran Sınavsız Geçişe Başvuran

Yerleşen

Lisans Önlisans AÖF Toplam
Sınavsız ÖSS İle
Kız 603.754 46.173 145.281 39.841 55.642 122.932 422.981
Erkek 746.370 55.053 144.816 72.405 70.743 135.017 786.677
Toplam 1.350.124 101.226 290.097 112.246 126.385 257.949 1.209.658

Çizelge 7. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

ÖSYS’ye Başvuran

Yerleşen

Lisans Önlisans AÖF Toplam
Son Sınıf Düzeyinde 582.617 145.239 107.063 41.134 293.436
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş 514.398 111.616 84.975 131.696 328.287
Daha Önce Yerleşmiş 310.249 29.252 43.638 73.150 146.040
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş 44.021 3.984 2.948 11.948 18.880
Disiplin Suçu Dışında Atılmış 65 6 7 21 34
TOPLAM 1.451.350 290.097 238.631 257.949 786.677

Çizelge 8. Okul Birincilerine İlişkin Sayısal Bilgiler

ÖSS’ye Başvuran Sınavsız Geçişe Başvuran

Yerleşen

Lisans Önlisans AÖF Toplam
Sınavsız ÖSS İle
Kız 4.850 156 3.369 588 20 184 4.161
Erkek 2.663 86 1.582 485 17 42 2.126
Toplam 7.513 242 4.951 1.073 37 226 6.287

Çizelge 9. Engelli Adaylara İlişkin Sayısal Bilgiler

ÖSS’ye Başvuran Sınavsız Geçişe Başvuran

Yerleşen

Lisans Önlisans AÖF Toplam
Sınavsız ÖSS İle
Kız 473 62 81 44 39 121 285
Erkek 956 92 130 84 93 294 601
Toplam 1.429 154 211 128 132 415 886

Çizelge 10. İllere Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları (Alfabetik Sırrada)

İl Adı ÖSS’ye Başvuran

Yerleşen

Lisans Önlisans AÖF Toplam
Sınavsız ÖSS İle
ADANA 50.975 9.226 2.976 4.833 8.299 25.334
ADIYAMAN 19.086 2.823 650 2.315 2.775 8.563
AFYONKARAHİSAR 11.285 2.176 1.216 915 2.162 6.469
AĞRI 6.977 1.088 446 535 1.113 3.182
AKSARAY 6.128 1.112 416 547 956 3.031
AMASYA 8.467 1.369 731 607 1.731 4.438
ANKARA 108.789 25.486 7.225 7.071 21.707 61.489
ANTALYA 31.842 7.492 2.539 2.733 5.573 18.337
ARDAHAN 2.086 329 119 232 374 1.054
ARTVİN 4.860 719 426 532 890 2.567
AYDIN 17.558 4.351 1.360 1.423 2.939 10.073
BALIKESİR 20.985 4.907 1.983 1.808 3.595 12.293
BARTIN 3.069 670 396 233 592 1.891
BATMAN 11.538 1.696 390 1.469 1.482 5.037
BAYBURT 1.826 396 113 137 299 945
BİLECİK 3.971 785 600 246 726 2.357
BİNGÖL 5.792 870 240 697 856 2.663
BİTLİS 5.427 851 284 488 828 2.451
BOLU 6.166 1.227 713 374 1.070 3.384
BURDUR 4.995 1.125 486 542 662 2.815
BURSA 42.512 10.159 4.526 2.535 7.920 25.140
ÇANAKKALE 8.271 1.957 936 702 1.330 4.925
ÇANKIRI 3.652 648 363 258 793 2.062
ÇORUM 11.451 1.978 692 1.106 2.188 5.964
DENİZLİ 16.737 3.866 1.310 1.342 2.730 9.248
DİYARBAKIR 36.699 5.488 1.527 3.818 4.962 15.795
DÜZCE 6.736 1.206 794 497 1.530 4.027
EDİRNE 7.308 1.790 861 564 1.206 4.421
ELAZIĞ 17.075 2.902 943 1.905 2.665 8.415
ERZİNCAN 6.035 1.188 533 571 1.034 3.326
ERZURUM 17.457 3.460 1.065 1.624 3.033 9.182
ESKİŞEHİR 16.364 3.587 1.596 739 3.821 9.743
GAZİANTEP 29.898 4.965 1.589 3.260 5.110 14.924
GİRESUN 10.761 1.910 1.110 1.119 1.876 6.015
GÜMÜŞHANE 2.907 559 377 274 456 1.666
HAKKARİ 7.647 1.089 376 475 944 2.884
HATAY 31.044 5.848 1.932 3.245 4.810 15.835
IĞDIR 4.502 710 229 543 718 2.200
ISPARTA 9.259 2.080 924 876 1.500 5.380
İSTANBUL 222.575 45.823 21.889 18.174 46.762 132.648
İZMİR 70.048 15.976 6.461 4.923 13.577 40.937
KAHRAMANMARAŞ 22.766 3.886 1.274 2.599 3.390 11.149
KARABÜK 5.169 1.077 431 496 942 2.946
KARAMAN 4.950 977 203 570 939 2.689
KARS 5.230 806 413 556 729 2.504
KASTAMONU 6.450 1.355 564 520 1.381 3.820
KAYSERİ 28.071 5.749 1.765 2.545 4.645 14.704
KIRIKKALE 8.420 1.488 601 674 1.586 4.349
KIRKLARELİ 6.386 1.644 860 549 979 4.032
KIRŞEHİR 6.248 1.214 382 660 958 3.214
KİLİS 2.603 468 213 218 472 1.371
KOCAELİ 28.100 5.889 3.333 2.515 4.469 16.206
KONYA 37.610 7.410 2.720 3.452 6.884 20.466
KÜTAHYA 10.821 2.207 1.134 928 2.069 6.338
MALATYA 26.265 4.200 1.005 2.610 4.645 12.460
MANİSA 22.974 5.105 2.226 1.792 4.037 13.160
MARDİN 15.868 2.426 506 1.528 2.156 6.616
MERSİN 39.884 8.378 2.242 4.041 6.028 20.689
MUĞLA 12.542 3.074 1.296 1.017 1.964 7.351
MUŞ 5.780 943 302 509 855 2.609
NEVŞEHİR 5.214 1.056 406 437 905 2.804
NİĞDE 6.133 1.184 338 533 1.025 3.080
ORDU 14.329 2.767 1.156 1.216 2.548 7.687
OSMANİYE 14.182 2.229 705 1.736 2.142 6.812
RİZE 8.978 1.639 776 879 1.463 4.757
SAKARYA 16.152 3.151 2.208 1.303 2.623 9.285
SAMSUN 27.506 5.332 1.727 2.130 5.302 14.491
SİİRT 5.600 922 382 433 856 2.593
SİNOP 4.042 926 396 265 798 2.385
SİVAS 14.905 2.614 856 1.868 2.753 8.091
ŞANLIURFA 22.250 3.704 677 2.206 3.740 10.327
ŞIRNAK 5.842 787 306 540 659 2.292
TEKİRDAĞ 12.039 3.006 1.453 1.030 1.998 7.487
TOKAT 13.111 2.298 1.085 1.286 2.320 6.989
TRABZON 20.201 4.032 1.523 1.875 3.208 10.638
TUNCELİ 2.327 347 123 323 328 1.121
UŞAK 6.484 1.414 520 530 1.124 3.588
VAN 15.656 2.648 640 1.327 2.265 6.880
YALOVA 3.961 924 354 338 690 2.306
YOZGAT 9.958 1.697 696 865 1.781 5.039
ZONGULDAK 12.253 2.725 958 1.074 2.168 6.925

Leave a Reply

Your email address will not be published.