Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitesmiz akademik kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye üniversitemizin http://www.kilis.edu.tr/ adresli web sayfasından ulaşılabilir. İlan olunur.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. İlgililere Duyurulur. Genel Şartlar Adaylar, dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi (yurtdışından alınan diploma […]

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 12/06/2009 TARİHLİ SABAH GAZETESİNE YAYINLANMIŞ OLUP SON BAŞVURU TARİHİ: 26/06/2009 CUMA 1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde profesör, doçent ile ayrıca yardımcı doçent alınacaktır. 2-Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir. 3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel […]

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GENEL ŞARTLAR a) 657 sayılı Devlet Memurları […]

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Mimarlık Fakültesinde açık bulunan öğretim görevlisi kadrosuna “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. GENEL ŞARTLAR: 1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından […]

Sakarya Üniversitesi Yardımcı Doçent Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Yardımcı Doçent Alım İlanı

Yardımcı doçent kadrosu için adayların, yabancı dilini belirten başvuru forumuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nufüz cüzdan fotokopisi, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvrularda Üniversite senatosunca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” dikkate alınacaktır. (www.personel.sakarya.edu.tr) 15 gün içinde başvurulmalıdır. 7 Haziran 2009 tarihli […]

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel […]

Bingöl Üniversitesi Doçent ve Yardımcı Doçent Alım İlanı

Bingöl Üniversitesi Doçent ve Yardımcı Doçent Alım İlanı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.bingol.edu.tr Web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.

Karabük Üniversitesi Profesör Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden : Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, […]

Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C.ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir. GENEL ŞARTLAR a)657 sayılı Devlet Memurları […]

1 2 3 6