Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. 1 – Profesör adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın […]

Bozok Üniversitesi Profesör ve Doçent Alım İlanı

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 – Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıdaki anabilim dallarına profesör ve doçent kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır. 2 – İlanımızla ilgili geniş açıklamalar ve başvuruda istenen belgeler www.bozok.edu.tr web adresinde mevcuttur. Birimi Anabilim Dalı Unvanı Derece Adedi MÜH. – MİM. FAK. Konstrüksiyon ve imalat Profesör 1 1 FEN – EDB. FAK. Fizikokimya Profesör […]

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda ünvanı ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. İstenilen belgeler ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde belirtilmektedir. Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Profesör 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent […]

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent kadroları daimi statüde olup, […]

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 – Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını […]

Ege Üniversites Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Kuruluş Bölüm Anabilim Dalı Unvan Kad. Der. Adet Açıklamalar Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Deri Mühendisliği Profesör 1 1 Deri Mühendisliği konularında Doçentlik unvanını almış ve deneyimli Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Radyofarmasi Profesör 1 1 Radyofarmasi alanında Doçent unvanını almış Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi […]

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar; Profesör kadroları daimi statüde olup, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi, Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) […]

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden : Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kadrolara müracaat eden […]

Harran Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. 1 – Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim […]

Karabük Üniversitesi Profesör ve Doçent Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan […]