Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. İlgililere Duyurulur. Genel Şartlar Adaylar, dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi (yurtdışından alınan diploma […]

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 12/06/2009 TARİHLİ SABAH GAZETESİNE YAYINLANMIŞ OLUP SON BAŞVURU TARİHİ: 26/06/2009 CUMA 1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde profesör, doçent ile ayrıca yardımcı doçent alınacaktır. 2-Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir. 3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel […]

Bingöl Üniversitesi Doçent ve Yardımcı Doçent Alım İlanı

Bingöl Üniversitesi Doçent ve Yardımcı Doçent Alım İlanı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.bingol.edu.tr Web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Kocaeli Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama İlkelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların […]

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak aşağıda belirtilen elemanlar alınacaktır. Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir. 1-) Profesör kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır. 2-) Profesörlüğe başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını […]

Çukurova Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. (Profesör ve doçentler devamlı statüye atanacaktır.) Başvuru Şartları: * Profesör kadroları […]

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, hizalarında belirtilen unvan ve sayıda öğretim elemanları alınacaktır. Başvuracak adaylarda aranan nitelikler ve istenen belgeler: 1 – Adayların durumlarının, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerindeki şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olması, Üniversite Senatosunun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile […]

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Adayların ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte, Rektörlük […]

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular Personel Daire […]

Yalova Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanları alınacaktır. Profesör kadroları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri müracaat dilekçelerine onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, […]