Sağlık Bakanlığı 12 bin Sözleşmeli Sağlık Personeli İçin 13 Ocak 2011 den İtibaren Başvuru Kabulü Yapacak

Sağlık Bakanlığı 12 bin Sözleşmeli Sağlık Personeli İçin 13 Ocak 2011 den İtibaren Başvuru Kabulü Yapacak

Sağlık Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2011/3 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek pozisyonlar yer almaktadır. Kılavuz 13-17 Ocak 2011 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden […]

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemizde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Pozisyon ve Sayıları Hemşire 42 Diyetisyen 1 Sağlık […]

Gazi Üniversitesi 25 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gazi Üniversitesi 25 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli […]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca aşağıda belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır. Ünvanı Sayısı 1- Hava Trafik Kontrolörü 4 2- Mühendis (Uçak-Havacılık-Uzay) 4 3- Mühendis (Makine-Endüstri-Elektronik) 7 4- Mühendis (Meteroloji) 1 5- Mühendis (Harita) 2 6- Mühendis (İnşaat) 1 7- Dispeç 2 […]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49.MADDESİ GEREĞİNCE TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda ünvanı ve adedi belirtilen kadrolara yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre eleman alınacaktır.

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun […]

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Hastanesinde giderieri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli 7/157544 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda yer alan ek 1 inci maddenin (b) fıkrasına göre […]

Özel Çevre Koruma Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Özel Çevre Koruma Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Sınav Şartı başlıklı Ek Madde 2- nin (b) ve (c) bendinde belirtilen yöntemlere göre, […]

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım ilanı Marmara Üniversitesi Hastanesinde(giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer […]

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. Aşağıda belirtilen her bir unvan için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ünvan adedi kadar sözleşmeli […]