Trakya Üniversitesi Profesör ve Doçent Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Profesör ve Doçent Alım İlanı

trakyauniv1Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden :

PROFESÖR VE DOÇENT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adayları, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir. Duyurulur.

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO UNVANI/ADET
Profesör Doçent
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
Konstrüksiyon ve İmalat 1
Bilgisayar Bilimleri 1
Gıda Mühendisliği 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.